8 juli, 2010

Turistnäringen får utvecklingscenter

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt Tillväxtverket att, efter samverkan med Visit Sweden samt andra berörda myndigheter och statliga bolag, besöksnäringens organisationer och aktörer med ansvar för det regionala tillväxtarbetet, organisera och inrätta ett utvecklingscenter för turistnäringen.

Utvecklingscentret ska fungera som en samlad kontaktpunkt för att underlätta för turistföretag att få kontakt med både myndigheter och andra aktörer som har till uppgift att stötta näringens utveckling.

– Besöksnäringen är komplex. För att underlätta för nya och befintliga företag inom branschen behövs en ökad samverkan. Målet med ett utvecklingscenter för turistnäringen är att det ska vara enkelt för företagare att få tillgång till stöd för att utveckla sina företag, säger näringsminister Maud Olofsson.

För uppdraget beviljar regeringen Tillväxtverket 3 500 000 kronor. Denna insats är ett led i det utvecklingsarbete som pågår för att utveckla fler och befintliga destinationer. Fler utvecklade företag inom besöksnäringen leder till fler och större möjligheter att utveckla attraktiva destinationer och därmed öka turismen och dess bidrag till tillväxt i hela landet.