7 juli, 2010

Täta starter i lätta vindar i Gotland Runt

Starten i årets upplaga av Eurocard Gotland Runt har gått! Under en och en halv timmes tid passerade ca 240 båtar i nio olika klasser startlinjen mellan Revengegrundet och Grönskär utanför Sandhamn. Vädret var soligt och vackert med lätta vindar som pendlade mellan sydväst och syd, omväxlande med korta stiltjebälten. Nästan alla starter blev täta men odramatiska, trots trängseln vid och på linjen. Flera av de förhandstippade fick se sig förbiseglade i starten, men några dominerade sin start, däribland Niclas Zennström på sin Marten 49:a Yani, Conny Sparwardt på sin Linjett 33:a Allwina och Erik Örtegren med sin Omega 36:a Mate II.

Norges Kung Harald, som hör till favoriterna i klass IRC C var inte långt efter Zennström och i Classic Baltic Race tog 12:an Clipper starten men passerades sedan av Refanut, Ballad och de två 95:orna Kerma och Britt-Marie.

Under de senaste åren har lättvindstarterna dominerat i Eurocard Gotland Runt och årets start var inget undantag. När vindar på 2 – 3 m/sekund omväxlar med ännu svagare vindbälten och korta stiltjeperioder blir starterna täta men odramatiska och så var det nu. Det blev trängsel både på mållinjen och mellan vissa starter hann föregående fält knappt undan från startområdet innan det var dags för nästa. En friskande sjöbris tog under eftermiddagen hand om det problemet och startfälten splittrades upp på väg mot horisonten och Gotland.

Precis klockan 12, onsdagen den 7 juli, gick den första starten. Klassen var LYS 1, numera SRS 1, och den togs av Mate II, med Erik Örtegren som skeppare. Andra båt över startlinjen i det täta fältet, var Letto di Pletto, en A31:a med Per Engdahl som skeppare, följd av Skidbladner med Johnny Rickman.

I klass LYS 2, nuvarande SRS Alfa 2, togs starten av Linjett 33:an Allwina, följd av Anniela med Andreas Knudsen som skeppare och finska Baltic Pearl med Robert Holm och Linjett 33:an Caprice. Klockan 12.30 startade ORC International, liksom de andra på bana Alfa, som är 311 M lång. Klasstarten var den kanske tätaste, men bland de första båtarna över linjen var X 362:an Perfect Excuse, Dehler 35:an Midnight Ramble, finska Pogo 2:an Aino och finska X332:an Phoenix.

I SRS Bravo (f.d. LYS-klassen som seglas på den 363 M långa bana Bravo), var starten mycket tät, med båtar som Jon Sindemans Pandion, Team Saven, Addnature.com och Per Tengås Vitklucka i spetsen. Efter starten tog Vitklucka en klar ledning. I klass IRC Bravo togs starten av Arcona 430:an Viola före Dehler 44:an Ada, i klass ORC International Bravo var Fredrik Hertzmans Du Soleil II, tyska Needles and Pins, Viola och tyska Imagine bland de första över startlinjen.

Klockan 13.15 gick starten i klass IRC C, seglad på bana Charlie som är tävlingens längsta med 460 M. IT-entreprenören Niclas Zennström tog starten på ett övertygande sätt med sin Marten 49 Yani, följd av tyska Haspa Hamburg och Norges Kong Harald med sin mycket snabba TP52:a Fram XVI. Samtidigt startade de största båtarna, som seglar i ORC International på samma bana. Här tog Rothmans med Bob Erixon som skeppare starten. Intressant att konstatera är, att nästan alla båtar i de två klasserna har mätt in i bägge och därför seglar om två segrar.

I den mycket uppmärksammade Classic Baltic Race, i folkmun kallad Antikrundan, tog Hans-Allan Eliassons 12:a Clipper täten före Fredrik Wallenbergs Refanut. Christer Saléns Ballad följde med nykomlingen S/Y Volonté, skeppare Marie Krafft, tätt efter. Längre ut på banan togs täten av de två skärgårds 95:orna Kerma och Britt-Marie.