21 juli, 2010

Fler misstänkta sjöfyllerister efter lagändring

Kustbevakningen har hittills i år rapporterat 159 personer misstänkta för sjöfylleri eller grovt sjöfylleri. Detta är 130 fler än vid motsvarande tid i fjol. Ändringen i sjöfyllerilagstiftningen i kombination med det vackra vädret ligger bakom den stora ökningen.

Fram till och med den 20 juli har Kustbevakningen genomfört cirka 1150 rutinmässiga alkoholutandningsprov i hela landet. Utöver detta har även 430 kontroller gjorts vid exempelvis fartkontroller och lanternekontroller då båtförarens uppträdande fått Kustbevakningen att misstänka sjöfylleri.

Totalt har 178 båtförare varit tillräckligt onyktra för att gå vidare för bevisprovtagning.

I norra regionen har 32 personer rapporterats för misstänkt sjöfylleri, i östra 93, i södra 15 och i västra regionen har 19 personer rapporterats.

Totalt under hela 2009 rapporterades 60 personer för sjöfylleri. 30 av dessa hade rapporterats fram till den siste juli.

– Det vackra vädret har förstås lockat många ut på sjön i år och det är en del av förklaringen till de ökade siffrorna. Men i första hand beror det ökade antalet gripna på förändringen i lagstiftningen som gör det möjligt för Kustbevakningen att genomföra rutinmässiga alkoholutandningsprov, säger Ingrid Nordin, handläggare på Kustbevakningens övervaknings- och kontrollenhet.

Ändringarna i sjölagen och alkoholutandningslagen trädde i kraft den 1 juni och innebär att det nu finns en nedre promillegräns på 0,2 promille på sjön för de som framför båtar som är tio meter eller mer, eller som kan framföras i 15 knop eller mer. För de båtar som inte faller under denna nya regel gäller som tidigare att föraren inte ska ha konsumerat mer alkohol än att han eller hon kan framföra båten på ett säkert sätt.

Kommentarer

Olof Malmlöf 15:16:25 2010-07-23

Helt förutsägbart! Undrar hur många "fulla" det var mellan 0,2 promille till 0,5?