23 juli, 2010

Oljeutsläpp i Vänern utanför Karlstad

Ett tusen liter tjockolja beräknas ha läckt ut i Vänern vid ett industriområde vid Älvenäs, sydväst om Karlstad. Det är ett rör på en cistern som rostat sönder och läcker. Kustbevakningen har miljöskyddsfartygen KBV 044 och KBV 080 på plats och sanerar området tillsammans med räddningstjänsten. Foto: Kustbevakningen.