17 augusti, 2010

Uppdrag: omvandla havsplast till dammsugare

Plast i haven är ett globalt problem – i Stilla havet finns till exempel världens största ansamlingar av plastskräp, och i Bohusläns skärgård flyter 5 000 kubikmeter iland varje år. Electrolux tänker samla in plast från världshaven och göra ett antal dammsugare av det insamlade materialet. Initiativet kallas ”Vac from the Sea” och syftar till att öka medvetenheten om problemet med plastavfallet, och samtidigt motverka bristen på återvunnen plast, som behövs för att tillverka gröna hushållsapparater.

– En del ansamlingar av plast i världshaven beräknas vara långt större än delstaten Texas. Samtidigt har vi på land svårt att få fram tillräckliga volymer återvunnen plast för att möta efterfrågan på miljövänliga dammsugare. Världen behöver helt enkelt bättre på sin karma när det gäller hur plast hanteras, säger Cecilia Nord, ansvarig för Floor Care Environmental and Sustainability Affairs på Electrolux.

Electrolux planerar att tillverka ett antal konceptdammsugare av plastskräp som samlats in från Stilla havet, Indiska oceanen, Atlanten, Medelhavet, Östersjön och Nordsjön.

En av de platser där plast samlas in – vid sidan av t.ex. Hawaii och korallrev utanför Thailand – är skärgården på svenska västkusten. Ingen annan kust i Sverige är så hårt drabbad av plastskräp från havet än Bohuslän. På grund av sitt geografiska läge är den utsatt för systemet av strömmar som går genom Nordsjön och Skagerrak. Den bohuslänska skärgården med sina tusentals öar och rev, fungerar som ett filter för vattenmassorna på väg norrut.

På bloggen www.electrolux.com/vacfromthesea och på Facebook kommer intresserade att kunna följa och delta i projektet. De färdiga dammsugarna kommer att visas upp för beslutsfattare och konsumenter och användas för att skapa uppmärksamhet och en ökad medvetenhet för frågan.

– Tillvägagångssättet för att få upp plasten kommer att variera beroende på ort – från att dyka efter den till att håva upp den direkt från ytan. Vi kommer att samarbeta med frivilliga och experter som bor i dessa områden eller arbetar med detta, säger Cecilia Nord.

Ur haven och in i kretsloppet
Electrolux har ett naturligt intresse av att uppmärksamma problematiken. Electrolux finns i 150 länder och hundratals miljoner hem, och är en av världens största tillverkare av hushållsapparater.

– Ökad återvinning betyder också mer av gröna produkter och hushåll. Våra ingenjörer har lyckats skapa ett sortiment av miljövänliga dammsugare som till upp till 70 procent består av återvunnen plast, men vår vision är förstås att nå upp till 100 procent, för hela sortimentet, säger Jonas Magnusson, Product Marketing Manager på Electrolux.

Den osäkra tillgången på återvunnet råmaterial är det största hindret för att kunna driva utvecklingen vidare och öka andelen återvunnen plast ytterligare i hushållsapparater. Stora forskningsinsatser och framsteg sker för närvarande inom återvinningsbranschen. Men för att råda bot på obalansen mellan tillgång och efterfrågan och för att få kretsloppet att fungera, måste även konsumenternas medvetenhet förändras och återvinningen underlättas.

– Den här frågan är alldeles för viktig för att överlåta bara till politikerna. Företag, konsumenter och politiker har alla stort ansvar för situationen. Eftersom vi levererar apparater till miljontals hem så har vi möjlighet att skapa en bättre förståelse och påverka kundernas beslut, säger Cecilia Nord.

Följ projektet:
http://www.youtube.com/watch?v=YIlWzZo0fvo