1 september, 2010

Nimbuschef blir ny VD för Najadvarvet

Najads styrelse har utsett Mikael Gustavsson till VD för Najad. Mikael börjar på företaget i september 2010 och tar över rollen som VD under november 2010. Han efterträder Per Lindquist som genomfört ett omfattande förändringsprogram för att möta utmaningarna under finanskrisen. Per Lindquist kommer att kvarstå som rådgivare i styrelsen för bolaget samt under en övergångsperiod arbeta parallellt med Mikael Gustavsson.

Mikael Gustavsson (47) är civilingenjör i skeppsteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Mikael har många års erfarenhet från den marina industrin, både när det gäller fritidsbåtar och kommersiella fartyg. Han har bland annat varit projektledare för framtagningen av Volvo Ocean Race-båtarna EF Language och EF Education på Semcon, inköpsansvarig samt båtbyggare och kommer nu närmast från Nimbus Boats AB som ansvarig för produktutveckling, produktion och inköp.

Mikael har även ett gediget seglingskunnande och har arbetat som professionell seglare på högsta internationella nivå (världscupen i Matchracing, olika VM och Americas cup -92 mm).

Mikael bor på Hönö i Göteborgs norra skärgård tillsammans med sin fru och två döttrar. Han älskar båtlivet och tillbringar många timmar av sin fritid på havet.

Stuart Lawson, styrelseordförande i Najad, säger:

– Mikael Gustavsson har en framgångsrik karriär i ledningen för stora och medelstora bolag och är en person med omvittnade prestationsförmåga och gott ledarskap. Han har bevisat en mycket god förståelse för kundernas behov genom att utveckla nya produkter och finna innovativa lösningar i den snabba teknikutvecklings som sker. Med denna erfarenhet kommer Mikael Gustavsson leda Najad i en ny fas som är avgörande för att skapa värde för våra kunder, medarbetare, leverantörer och ägare. Mikael Gustavsson kommer även att bli en av aktieägarna i bolaget.

Najads nuvarande VD Per Lindquist kommer att fortsätta att arbeta i bolaget, nu som rådgivare och styrelsemedlem.

– Under Per Lindquist ledarskap har Najad genomgått en mycket stor förändring och anpassningen till marknadens nya förutsättningar. Bolaget har säkrat den långsiktiga finansieringen och relationerna till sina viktigaste affärspartners. Ett viktigt uppdrag från ägarna till Lindquist var att hitta sin efterträdare och det har han gjort, säger Stuart Lawson.

Najad firar 40 år den kommande säsongen och möter framtiden med en stark ledningsgrupp med en hög ambition om ökad tillväxt och bättre lönsamhet i en växande marknad.

www.najad.com