7 september, 2010

Serviceavtal för Volvo Penta-motorer

I samband med Öppna Varv lanserade Båtkusten den nya tjänsten Marinplus+. Tjänsten är framtagen i syfte att fylla ett stort behov hos båtägare, nämligen att minska antalet förlorade semesterdagar på sjön till ett minimum. Med Båtkusten Marinplus+ tecknar båtägaren ett avtal som utlovar auktoriserad Volvo Penta hjälp inom 48 timmar vid drivlinefel.

Enklare fel åtgärdas så fort som möjligt, och svårare haverier så fort det finns tillgång till rätt reservdel, motorlyft, bärgning etc. Till att börja med är tjänsten geografiskt begränsad till västkusten, på sträckan mellan Helsingborg till Strömstad.

Kostnaden för att teckna Båtkusten Marinplus+ är 2 500 kr per år. I den summan ingår även medlemskap i SSRS och Trossen.

Båtkusten är ett samarbete mellan 18 fristående Volvo Penta-auktoriserade verkstäder längs den svenska västkusten. Båtkusten är inte ett fristående företag utan samordning och ansvar för servicelöftet sker genom Mitab Marin Industriteknik, Västra Frölunda, medan varje utförd reparation och insats garanteras självständigt av utförande part.

Info: www.batkusten.se