17 september, 2010

Provfiske antyder normalår för Kalixlöjrom

På måndag den 20 september startar löjfisket som ger den exklusiva Kalixlöjrommen. Årets provfiske har hittills visat normal tillgång på siklöja. Provfiskeområdena visade dock en något bättre tillgång på siklöja längre norrut mot Kalix än i söder.

Innan höstens löjfiske startar sker ett provfiske som ger en antydan av hur tillgången på årets Kalixlöjrom kommer att bli.

Under tre dagar har de licensierade yrkesfiskarna Magnus och Christer Persson, på uppdrag av Fiskeriverket, provtrålat efter siklöja i Bottenvikens skärgård. Med i genomsnitt 100-200 kg siklöja per 10 minuters drag, bedömer Magnus Persson att tillgången på siklöja, och därmed delikatessen Kalixlöjrom, är normal.

– Men siklöjan är en knepig fisk. Provfisket är i bästa fall en fingervisning men ingen garanti för hur årets fiskesäsong blir. Ibland får man enorma mängder för att sedan inte få nästan någonting alls. Så egentligen kan det gå hur som helst, säger Magnus Persson.

De av Fiskeriverket utsedda provfiskeområdena visade dock en något bättre tillgång på siklöja längre norrut mot Kalix än i söder. Bifångsten av annan fisk, främst strömming, var också större söderut, något som brukar rätta till sig till fiskepremiären den 20 september.

– När vattnet blir kallare kommer strömmingen att minska. Normalt sett är bifångsten mycket liten vid fiske efter siklöja då vi trålar områden där det nästan bara förekommer siklöja, menar Magnus Persson.

Under fiskesäsongen som varar mellan 20 september och sista oktober, blir det definitivt klart om Kalixlöjrom får märkningen ”Skyddad ursprungsbeteckning” av EU (läs mer i tidigare pressmeddelande). Kalixlöjrom blir då Sveriges första livsmedel som tilldelas EU:s förnämsta märkesskydd. Magnus Persson tror att det blir en viktig språngbräda för lanseringen av Kalixlöjrom utomlands.

– I Sverige vet alla vad Kalixlöjrom är och det är en unik delikatess, medan få utomlands känner till den. Med EU:s märkning blir det förhoppningsvis lättare att hitta en utländsk marknad bland livsnjutare som vill ha det allra bästa.