27 september, 2010

Trollhätte kanal stängd 26 augusti till 19 september 2011

Sjötrafiken genom Göta älv (och därmed även Göta Kanal) stoppas den 26 augusti till 19 september 2011. Anledningen är att Trollhätte kanals slussar måste repareras och underhållas.

– Det här är ett jobb som måste genomföras för att vi ska kunna säkerställa anläggningarnas funktion. Tiden är vald för att vi ska störa både handelssjöfarten och fritidsbåtstrafiken så lite som möjligt, samtidigt som vi måste ha ljus och tillräckligt bra väder för att kunna genomföra arbetet, säger Ingvar Dyberg, sjötrafikområdeschef för Vänern.

I reparations- och underhållsarbetet ingår byte av fyra slussportar, renovering och delvis byte av slussbottnar, förstärkning av slussmurar, trösklar och luckschakt (med hjälp av sprutbetong och omfattande injekteringsarbeten) samt att tömma och rensa Bergkanalen i Trollhättan och Karls Grav i Vänersborg.

All sjötrafik stoppas från Gropbron i Vänersborg till Lilla Edets sluss från klockan 06.00 fredagen den 26 augusti 2011 till klockan 18.00 måndagen den 19 september.