29 september, 2010

Förtydligande angående stängning av Trollhätte kanal 2011

Från slutet av augusti 2011 till mitten av september 2011 stängs Trollhätte kanal och därmed också sjötrafiken genom Göta älv. Göta Kanal är däremot öppen, så man kan fortfarande ta sig via Göta Kanal till Vänern och tvärtom under den här perioden.

Sjöfartsverket vill förtydliga det tidigare pressmeddelandet, och poängtera att Göta Kanal fortfarande är öppen, trots stängningen av Trollhätte kanal och därmed sjötrafiken genom Göta Älv. Däremot är det inte möjligt att fortsätta sjövägen från Vänern till Göteborg (eller tvärtom) från den 26 augusti 2011 till den 19 september 2011.

Anledningen till stoppet på Trollhätte kanal är underhåll och reparationer, som är nödvändiga för att säkerställa anläggningarnas funktion.

I reparations- och underhållsarbetet ingår byte av fyra slussportar, renovering och delvis byte av slussbottnar, förstärkning av slussmurar, trösklar och luckschakt (med hjälp av sprutbetong och omfattande injekteringsarbeten) samt att tömma och rensa Bergkanalen i Trollhättan och Karls Grav i Vänersborg.

All sjötrafik stoppas från Gropbron i Vänersborg till Lilla Edets sluss från klockan 06.00 fredagen den 26 augusti 2011 till klockan 18.00 måndagen den 19 september.