8 oktober, 2010

Sjöhistoriska bjuder in till Fartygsforum

Den 16-17 oktober bjuder Sjöhistoriska museet in till Fartygsforum 2010. Fartygsforum hålls i år för tionde gången, i år under rubriken Bevara, använda och utveckla det flytande kulturarvet. Forumet är en mötesplats för ideella aktörer, myndigheter och institutioner som arbetar med att bevara och bruka historiska fartyg.

På programmet står bland annat fartygsbevarande ur politiska perspektiv, kunskapsöverföring vid renovering av historiska fartyg och besöksnäringens användning av historiska fartyg. I år hålls Fartygsforum på Vasamuseet i Stockholm.

För mer information om Fartygsforum, fartygsbevarande och k-märkning se: www.sjohistoriska.se
Där finns också programmet för årets forum.