24 februari, 2011

Chefer utsedda vid Havs- och vattenmyndigheten

Björn Risinger, särskild utredare för bildandet av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), har förordnat avdelningschefer vid den nya myndigheten. Anna Jöborn har förordnats som chef för Kunskapsavdelningen. Anna arbetar idag som chef för enheten Naturresurser & Miljöeffekter på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under lång tid har Anna jobbat med forsknings- och utvecklingsfrågor relaterade till förvaltning av vatten och hav. Anna har tidigare bl.a. varit programchef för forskningsprogrammet VASTRA.

Ingemar Berglund har förordnats som chef för Planeringsavdelningen. Ingemar har sedan 2002 arbetat som avdelningschef på Fiskeriverket, närmast som chef för FoU-avdelningen. Han har en bakgrund som forskare på SLU i Umeå och har även arbetat inom läkemedelsindustrin.

Björn Sjöberg har förordnats som chef för Åtgärdsavdelningen. Björn arbetar idag som vattenvårdsdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län med ledningsansvar för både Vattenmyndigheten för Västerhavet och länsstyrelsens övriga vattenvårdsarbete. Han har tidigare varit chef för SMHI:s oceanografiska laboratorium.

Johan Löwenadler Davidsson har förordnats som chef för Tillsynsavdelningen. Johan arbetar idag som chef för Fiskeriverkets kontrollavdelning. Han är jurist och har tidigare arbetat på Jordbruksverket med bl.a. jordbruks- och marknadsfrågor.

– Förberedelserna för Havs- och vattenmyndigheten tar ett stort steg genom rekryteringen av de fyra avdelningscheferna. De har alla viktiga ledarerfarenheter från flera andra organisationer som kommer till nytta när vi bygger den nya myndigheten, säger Björn Risinger.

Havs- och vattenmyndigheten ska ha ett samlat ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor. Myndigheten ska starta den 1 juli 2011 och huvudkontoret ska vara lokaliserat i Göteborg. Myndighetens uppgifter baseras på verksamhet som avser havs- och vattenmiljöfrågor vid Naturvårdsverket och Fiskeriverket.