1 mars, 2011

Dags för fiskeklubbar att söka aktivitetsbidrag

Nu är det dags för alla föreningar som vill arrangera aktiviteter med inriktning på ungdomsverksamhet, kvinnors fiske eller integration att söka Aktivitetsbidraget 2011 från Sportfiskarna. Till Aktivitetsbidraget 2011 har Sportfiskarnas styrelse avsatt hela 300 000 kr för föreningarna att dela på.

Aktivitetsbidraget är ett årligt bidrag som inrättades 2008 och har blivit mycket uppskattat och skapat mycket verksamhet. För att möta det stora intresset höjdes bidraget 2010 till hela 300 000 kr.

– Avsikten är att ge föreningarna möjlighet att långsiktigt utveckla nya verksamheter. Vi vet av erfarenhet att detta skapar många bra och uppskattade aktiviteter över hela landet, säger Sportfiskarnas föreningskonsulent Henrik Helde.

Ansökan för 2011 ska vara inlämnad senast 31 mars. Det krävs ingen komplicerad ansökan utan räcker att fylla i en enkel blankett som finns på Sportfiskarnas hemsida. Varje förening kan söka bidrag för upp till två projekt.

– Det går att söka bidrag både till mindre aktiviteter som hålls vid ett tillfälle och större aktiviteter som sportfiskeskolor eller läger, säger Henrik Helde

Ansökningsblankett finns på www.sportfiskarna.se under “fiskeföreningar”.