2 mars, 2011

”Upp till 90% av fisken dumpas i havet”

Europeiska fiskefartyg kastar varje år enorma mängder fångst över bord. Exakt hur mycket vet ingen, men i vissa fall – t.ex. vid bottentrålning – händer det att upp till 90% av fångsten helt sonika dumpas. Samtidigt har överfisket gjort att 70 procent av de kommersiella fiskbestånden i Europa är överfiskade, kollapsade eller under återhämtning.

Idag träffas EU:s fiskeriministrar och Europeiska kommissionen för att diskutera ett konkret förslag om hur ett förbud mot det absurda slöseriet med havets allt mer utsatta fiskbestånd kan införas.

– Att dumpa sådana oerhörda mängder fisk innebär ett skandalöst slöseri med mat, havets utsatta resurser och potentiella inkomster. Europas gemensamma fiskeripolitik har hittills fullständigt misslyckat att stoppa utkasten, trots snart ett decennium av diskussioner, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Under fiskeministrarnas sammankomst idag är pressen stor att inte misslyckas. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, konstaterade i början av februari att EU är sämst i klassen när det gäller förvaltning av haven. Dessutom har över 650 000 EU-medborgare på kort tid skrivit under ett upprop där de kräver ett förbud, inom ramen för den pågående reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

– Att ett förbud mot utkast äntligen börjar ta form kommer inte en sekund för tidigt, men det får inte ersätta andra åtgärder för att förbättra havsmiljön. Det finns ett stort behov av marina reservat stängda för fiske, en minskning av mängden stora fiskebåtar och mindre överfiske om vi vill rädda våra hav,säger Jan Isakson.

– Ett utkastförbud allena råder inte bot på grundproblemet – att det fiskas mycket mer än vad våra hav tål. Samtidigt är mycket av det som fångas är oönskad bifångst som fåglar, sköldpaddor och marina däggdjur, och de måste naturligtvis även i framtiden släppas tillbaka om de har en chans att överleva.

Det finns fyra huvudskäl till att fisk och skaldjur dumpas överbord:
* Yrkesfiskaren saknar kvoter
* Det finns liten eller ingen marknad för fisken
* Fisken får inte tas i land, antingen för att den är för liten eller tillhör en art som inte får fångas
* Vinstmaximering. Genom att kasta den del av fångsten som beräknas ge minst vinst och fyller fiskarna sin kvot med fisk som ger högre pris.