2 mars, 2011

Liten risk att oljan når land

Kustbevakningen har nu tagit upp mellan 60 och 70 liter olja ur havet efter fartyget Godafoss. Miljöskyddsfartyget KBV 051 har, med hjälp av kustbevakningsflyget, dirigerats till det område utanför Göteborg där oljan varit som mest koncentrerad.

Den olja som upptäckts och den som finns kvar på havsytan bedöms inte vara saneringsbar. Risken för landpåslag längs bohuskusten är därför relativt låg.

Under natten kommer ytterligare flygningar, för att säkerställa att det inte finns mer olja att ta hand om, att genomföras längs kusten.

Norska saneringsfartyget Oljevern 01 har rekvirerats och finns nu i beredskap i Strömstad om mer olja skulle påträffas där. KBV 051, som tagit upp olja ur vattnet under dagen, finns i Göteborgsområdet i väntan på rapporter från flyget.

Som en extra säkerhetsåtgärd har länsor och annan oljeskyddsutrutsning flyttats från Strömstad ut till Koster.

Kustbevakningen har använt sig av Sjöräddningssällskapet, SSRS, under operationen och samarbetet har fungerat mycket bra. SSRS har bland annat hjälpt till med att flytta utrustning till Koster och förberett för att kunna bogsera ett så kallat försvep framför KBV 051. Försvep samlar in olja över en större yta framför miljöskyddsfartyget och används för en mer effektiv upptagning.

En förundersökning, för att kunna lagföra den eller de som ansvarar för utsläppet inom svenskt ansvarsområde, är inledd.

Godafoss har nu lämnat svenskt vatten på sin väg till Odense i Danmark.

Bilderna: KBV 051 tar upp olja. Foto: Kustbevakningen.