2 mars, 2011

Skärgårdsstiftelsen får EU-medel för stort miljöprojekt

Skärgårdsstiftelsen får EU- medel för stort miljöprojekt med fokus på ny teknik för ett hållbart ö-liv. Green Islands är ett samverkansprojekt mellan organisationer i Estland, Finland och Sverige och vill underlätta klimatarbetet i skärgården genom att ge förslag på åtgärder som kan bidra till ett mer hållbart ö-liv. Fokus ligger framförallt på nya lösningar kring avlopp-, energi- och sophanteringsfrågor.

– Stiftelsen ska vara främst i ledet när det gäller att använda och utveckla miljövänlig teknik i skärgården, säger Skärgårdsstiftelsens Vd Lena Nyberg.

Projektet som är delfinansierat av EU / Central Baltic INTERREG IV A löper fram till 2013 och är resultatet av ett långt ansökningsarbete med många inblandade intressenter. För Skärgårdsstiftelsen är projektet ett viktigt led i det utvecklingsarbete som påbörjats där vägar in till nya arbetssätt och metoder är centrala för stiftelsens framtid.

– Våra lösningar måste vara långsiktigt hållbara för miljön, det är viktigt för oss att ta vårt ansvar som en stor aktör i denna känsliga ö-värld, fortsätter Lena Nyberg.

Projektet som pågår fram till 2013 syftar till att inventera, analysera och bearbeta uppgifter om dagsläget på öarna inom energi-, avlopps- och sophanteringsfrågor för att sedan utforma planer och strategier hur man kan lösa dessa frågor på miljöbästa sätt. I projektet ingår också föreläsningsserier både i form av samlande seminarier och också mindre informationsträffar på öarna där projektet kommer att presentera den allra senaste forskningen.

Den samlade informationen kommer att finnas tillgänglig via projektets hemsida där även andra
ö-samhällen ska kunna ta del av resultaten och själva skapa förutsättningar för ett hållbart ö-liv.

Öar där inventeringar och planer ska göras i Sverige är: Utö, Ornö, Ingmarsö, Askö och Ramsö.