11 mars, 2011

Miljövänligt medel mot dieselbakterier

Liquid E. Scandinavia AB lanserar nu i Skandinavien en ny miljövänlig bränsletillsats för förbränningsmotorer. Medlet tar bort bakterieansamlingar i tankar och filter samt löser upp beläggningar i bränslesystem och motor och är fri från miljöfarliga ämnen såsom biocider.

– Fuel Set heter medlet som tar bort vattnet i bränslet och för detta till förbränning, säger Håkan Hansson, VD för Liquid E. Scandinavia AB.

– Därmed bortfaller förutsättningarna för bakterietillväxt i systemet.

Medlet används huvudsakligen av inre sjöfart, flygplatser, vägtransport och jordbruk – ofta i samband med lagring i cistern. Det räddar årligen miljontals liter bränsle från dyrbar sanering.

– Även fritidsbåtar drabbas av dieselbakterier. Tusentals båtar drabbas årligen av igensatta filter, sotiga avgaser och förlorad motoreffekt. “Till slut leder detta till driftstopp. Motorn stannar när man som mest behöver den. Detta sker oftast i grov sjögång, då bränslet skvalpar omkring i tanken. Då sköljs rester från bakterierna ut till filtren som blir igensatta, säger Håkan Hansson.

Nu kommer även mindre förpackningar för marina marknaden. De är försedda med en praktisk dosimeter för enklare dosering av små mängder. Medlet blandas 1:4000 vid tankning – första gången dubbel dos. Fuel Set™ säljs via Watski-handlarna.

Mer information finns på www.fuelset.se eller www.lesab.eu.