28 mars, 2011

Svenskt sportfiskerekord från Dalälven godkänt efter avancerad artidentifikation

Efter lång väntan har forskarna vid Naturhistoriska Riksmuseet gett klartecken och Sportfiskarna har kunnat godkänna en björkna från Dalälven med den höga vikten 1,480 kg som nytt svenskt sportfiskerekord. Fångstmannen Ulf Ahlinder från Uppsala är en van fiskare både i hav och sötvatten och metade nu upp sin andra svenska rekordfisk.

Det krävdes ingående studier av forskare vid Naturhistoriska Riksmuseet innan den ovanligt stora björknans artidentitet kunde fastställas med säkerhet.

– Därför tog det flera månader efter fångsten innan det nya svenska sportfiskerekordet för björkna kunde godkännas, berättar Sportfiskarnas storfiskregistrerare Håkan Brugård.

Björkna är besvärlig att artbestämma då den kan hybridisera och korsa sig med andra vitfiskar som braxen, mört, vimma och sarv. För ovanlighetens skull så kan ibland en hybrid av björkna + braxen lyckas i lek med björkna. Då kan det alltså uppstå “trekvartsbjörknor”, vilka är svåra att särskilja från den vanliga björknan. Men genom studier av gälräfständer och svalgbenständer har nu forskarna kunnat visa att rekordsfisken är en helt vanlig björkna, fast ovanligt stor. Den slår det tre år gamla svenska rekordet från samma vatten med nästan två hekto.

Den 5 november hade nog de flesta specimenmetare ställt undan spöna för säsongen, men rutinerade uppsalaborna Ulf Ahlinder och Grzegorz Kubicki trotsade kyla och mörker och metade i Dalälven. Sent på kvällen, som dagens sista napp, fastnade rekordfisken på kroken. I pannlampors sken såg man att det var en oerhört stor och ryggbred björkna! De vana metarna visste att björknor är särskilt besvärliga att identifiera, därför sparades storfisken.

– Efter utlåtanden från flera experter hamnade fisken för analys hos Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. De har nu efter en ingående studie av fiskens gälräfständer och svalgbenständer kunnat fastslå att detta är en 100-procentig björkna av största tänkbara slag, säger Håkan Brugård.

Info: www.sportfiskarna.se