28 mars, 2011

Sydvatten öppnar tunnel och stänger Ringsjön

Tisdag 29 mars tar Sydvatten Bolmentunneln i drift och de första dropparna från Bolmen strömmar åter in i Ringsjöverket. Bolmentunneln har varit stängd i snart två år. Två ras har reparerats och förstärkningsarbeten har utförts för att säkerställa att tunneln håller lång tid framöver. I juni 2010 förklarades tunneln som riksintresse – ett skydd för vattnet till 800 000 skåningar. Bolmen är en stor sjö även för fritidsbåtar. Det finns ett antal båtklubbar runt sjön.

Efter de juridiska processerna kring Bolmentunneln lägger Sydvatten på tisdag fram ny fakta som domstolen har missat. Fakta som klargör att Sydvatten har de tillstånd som krävs för den verksamhet som bedrivs.

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 800 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten.

Info: www.sydvatten.se