29 mars, 2011

Tuff vinter för prickar och bojar

Ett säkert vårtecken är Sjöfartsverkets årliga översyn av farledssystemet. I år gick startskottet vecka 12 då farledsbåten Arkö 833 påbörjade sitt arbete utanför Oskarshamn.

– Förhoppningen är att vi ska kunna sätta punkt för arbetet i mitten av juni då de sista utsjöprickarna på Norrlandskusten har fått en översyn, säger Hans Sjöström, affärsområde Transport och Farledsservice.

Den här veckan påbörjar Sjöfartsverkets farledsbåt Klippen vårutprickningen i vattnen utanför Karlshamn, farledsbåt Arkö 833 arbetar i Kalmarsund för att sedan gå söderöver och på Västkusten ligger Vänerfartyget Candela i startgroparna. Hon har omkring 300 prickar som ska ses över. Candela startar arbetet i Göteborgs södra skärgård och arbetar sig sedan uppåt mot Strömstad.

Den hårda och långa vintern som varit har medfört att många bojar och prickar har skadats, försvunnit eller flyttats från sina ordinarie positioner. De prickar och bojar som har försvunnit ska nu ersättas och positionerna kontrolleras på det som finns kvar. Skadat material ska bytas ut och statusen på förankringar ses över.

– Årets vinter har varit besvärlig med stor istillväxt. Problemet är framförallt när isen förflyttar sig och tar med sig eller klipper av farledsutmärkningen, säger Hans Sjöström. Det är viktigt att sjöfarare är medvetna om att det i år kan vara extra mycket sjösäkerhetsanordningar som kan ha flyttats och skadats av isen. Dessutom genomförs våröversynen senare än vanligt på grund av isläget i år.

Det går inte att lita på de flytande säkerhetsanordningarna i farlederna fullt ut förrän våröversynen är klar. På Sjöfartsverkets webbplats kommer information om vilka områden som är färdiga publiceras kontinuerligt. När våröversynen är klar kommer det också att meddelas i Underrättelser för sjöfarare.