4 april, 2011

Många vill bli kustbevakare

Kustbevakningen startar en ny aspirantutbildning under hösten 2011. Drygt 700 personer har visat intresse för att utbilda sig till kustbevakare. Under våren kommer Kustbevakningen att, genom tester och intervjuer, vaska fram de 20 personer som blir erbjudna plats på utbildningen.

Kustbevakaryrket är populärt, både bland män och kvinnor. När ansökningstiden gick ut i går hade drygt 700 personer skickat in sina ansökningar och av de sökande är cirka 19 procent kvinnor.

De som kallas till intervju får träffa representanter för myndigheten i slutet av april och början av maj. De som därefter går vidare till tester får en kallelse i mitten av maj. Utbildningen i början av juni.

Utbildningen startar i höst och är i huvudsak förlagd till Karlskrona.

Info: www.kustbevakningen.se