4 april, 2011

Nyvald styrelse för Svenska Båtunionen

Svenska Båtunionen fick en ny styrelse vid årets Båtriksdag, som hölls 1–3 april. Styrelsen förstärktes bland annat med två kvinnor: Carina Nylander från Umeå och Gitte Borglin från Ystad.

Ett eventuellt samgående med Svenska Seglarförbundet var det stora diskussionsämnet vid Båtriksdagen, som hölls på Tallink Silja Lines M/S Romantica. Styrelsen fick mandat att gå vidare med förutsättningslösa diskussioner med Seglarförbundet för att se hur en stark och gemensam organisation kan komma att se ut.

Andra förändringar gäller bland annat Miljökommittén, som jobbar med SBU:s kärnområden. Unionsstyrelsen bestämde att lägga det allt viktigare arbetet med MiljöBästa Båt i ett eget projekt.

Bildtexter:
Svenska Båtunionens nyvalda styrelse på Båtriksdagen 2011. Främre raden fr. v. Carl R Hellström, Östra Vänerns BF, Carina Nylander, Västerbottens Båtförbund, Bengt Gärde, ordförande SBU, Gitte Borglin, Skånes Båtförbund. Bakre raden fr. v. Ingemar Wahlman, Gästriklands BF, Lasse Carlsson, Västkustens BF, Lars Afzelius, Västkustens BF, Lennart Wendt, Saltsjön-Mälarens BF, Erik Duvner, Skånes BF, Sten Olsson, Bottenvikens BF, Inge Bramer, Saltsjön-Mälarens BF.

Ordföranden och två nya tjejer i SBU:s styrelse. Fr. v. Carina Nylander, Västerbottens Båtförbund, Bengt Gärde, ordförande SBU, Gitte Borglin, Skånes Båtförbund.