11 april, 2011

EcoPar öppnar ny marin mack

I samarbete med Oscars Varv i Lomma fortsätter Göteborgsföretaget EcoPar AB sin satsning mot den marina sektorn att erbjuda kunderna EcoPar, ett syntetiskt, miljöanpassat bränsle för alla typer av dieselmotorer. EcoPar är ett svenskt patent och bränslet har hittills framgångsrikt använts bland annat i kommuner, på hamnterminaler och hos åkeriföretag som vill hålla en hög miljöprofil.

Sedan tre år tillbaks återfinns Norska Kungliga Segelsällskapet bland bolagets kunder. Bränslet EcoPar marknadsförs och säljs av EcoPar AB i Göteborg, som även ligger bakom utvecklingsarbetet för produkten. EcoPar har funnits på marknaden i drygt åtta år och ger stora miljövinster för människor, fisk- och djurliv.

– Det är verkligen roligt att få vara med att lansera EcoPar i den marina sektorn, säger Jörgen Larsson , delägare till Oscars Varv i Lomma.

– Det här är ett bränsle med enorm potential som varje miljömedveten båtägare borde vara angelägen att få testa. Det har dessutom en rad fördelar jämfört med vanlig miljödiesel, säger han.

Hos EcoPar AB ser man affären som ett glädjande och viktigt steg i sin marina satsning.

– Marinmarknaden är fortsatt mycket intressant för oss, säger Johannes Nilsson, VD för EcoPar AB.

– Idag är det miljömedvetna kommuner och företag med stora fordonsflottor som är våra viktigaste kunder, samt företag som prioriterar en god arbetsmiljö för sina anställda. Vi är mycket glada att Oscars Varv i Lomma nu vill vara föregångare i den marina sektorn, säger Johannes Nilsson.

Info: www.ecopar.se

Fakta om Ecopar:
EcoPar är ett syntetiskt bränsle som framställs av gas. Bränslet avger minimalt med rök och lukt och bidrar till en väsentligt förbättrad närmiljö både ombord och i våra farvatten. Produkten är ofarlig för alla vattenlevande organismer samt reducerar de cancerogena ämnen som finns i miljöklassad MK-1 diesel med så mycket som upptill 90 procent.

Säkerheten förbättras ombord då Ecopar är fritt från all inblandning av vegetabiliska oljor som exempelvis RME. Vilket eliminerar risken för haveri på grund av igensatta filter och spridare.

Ecopar är dessutom mindre brandfarligt än vanlig MK1 diesel på grund av dess höga flampunkt – cirka 95 grader C.

Motoreffekt och förbrukning är oförändrad eller till och med något bättre med Ecopar jämfört med MK-1 diesel. Det har dessutom bättre viskositet och smörjegenskaper i alla driftsförhållanden.

Inga konverteringar eller modifieringar krävs av befintliga dieselmotorer för att köra på EcoPar. Produkten är fullt kompatibel och blandbar med alla vanligt förkommande dieselprodukter på marknaden.

EcoPar har analyserats och genomgått omfattande tester av bland andra Volvo Penta, Scania och andra motortillverkare. EcoPar uppfyller drivmedelsstandarden EN 590, vilket innebär att alla fabriksgarantier gäller. Även institut som till exempel NIVA (Norges institut för vattenforskning) och IVL (SvenskaMiljöinstitutet) har undersökt effekterna på bland annat fisk- och kräftyngel och andra levande djur och organismer i havet. Resultaten av dessa tester är sensationellt goda – ingen påverkan på vattenlevande organismer.

Kommentarer

Tore 18:17:09 2011-04-23

Ja det är ju praktiskt om oljan till otorn inte luktar. Då ka man ha en reservdunk med sig i båten. Undrar o oljan duger som lapolja också?

Nea-Nea 18:17:58 2011-04-23

EcoPar e bra!

Tore 14:11:56 2011-04-24

Varför kommer inte alla bokstäver med?! Lampolja till fotogenlampa, duger EcoPar till det också? Det är ju bra om dieseloljan i reservdunken inte luktar, i händelse av spill, och det händer lätt. Det är långt mellan båtmackarna på många håll, så det är bra med en reservdunk. Ka man putsa träet på båten med EcoPar också? Det är ju olja och den luktar ite.