15 april, 2011

Svenska Fjällklubben – ny medlem i Svenskt Friluftsliv

Svenska Fjällklubben invaldes som ny medlem vid Svenskt Friluftslivs årsstämma den 14 april. I och med att Svenska Fjällklubben nu är medlem samlar Svenskt Friluftsliv 23 av Sveriges främsta friluftsorganisationer. Medlemsorganisationerna har tillsammans över 1,7 miljoner medlemmar.

– För Svenska Fjällklubben är det ett viktigt steg att bli medlem i Svenskt Friluftsliv. Vi vill utveckla vår verksamhet och vi tror att vi kommer att få stor nytta av att ingå i det nätverk av frilufts-organisationer som ryms inom Svenskt Friluftsliv, säger John Strand, ordförande i Svenska Fjällklubben.

Svenska Fjällklubben är en ideell förening som verkar för en vidgad kännedom om fjällvärlden och en ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden. Föreningen bildades 1927. Idag är det en rikstäckande organisation med ca 1500 medlemmar. Klubbens medlemmar är vandrare, klättrare och skidåkare som alla delar ett intresse och engagemang för fjällvärlden.

– Vi välkomnar Svenska Fjällklubben som medlem i Svenskt Friluftsliv. Att allt fler organisationer söker medlemskap ser vi som ett bevis för att vårt arbete uppskattas, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv bildades 2000 med uppgift att bevara och utveckla friluftslivet i Sverige – genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna och höja friluftslivets status i samhället. Tre viktiga uppgifter som drivs med stort engagemang. En av de dagsaktuella frågorna är till exempel att arbeta för att den ideella sektorn inte ska drabbas om momsreglerna måste förändras. Detta med anledning av EU-Kommissionens beslut att avslå regeringens ansökan om en momsredovisningsgräns för ideella föreningar.

Vid årsstämman valdes följande till Svenskt Friluftslivs styrelse:
Caroline Dewoon Torén, Svenska Kanotförbundet
Karin Brand, Svenska Livräddningssällskapet
Håkan Weberyd, Jägareförbundet

Fakta om Svenskt Friluftsliv
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har över 1,7 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala och regionala föreningar.

Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet och Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Fjällklubben.

Info: www.svensktfriluftsliv.se