17 april, 2011

Ulla Hamilton: Ny färjeled minskar transporterna radikalt

I fredags invigdes en ny färjeled mellan Slagsta i Botkyrka och Tyska botten i Bromma. Färjeleden är till för de riktigt tunga och breda transporterna, de som kallas dispenstransporter och som behöver en speciellt anvisad färdväg. Som mest kan 16 fordon per dag åka med färjan, alltså fyra per tur.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) var med och invigde den nya linjen.

– Äntligen kommer den nya färjeleden som innebär att dispenstrafiken slipper att åka runt Mälaren för att ta sig från norr till söder i Stockholm. Detta är inte bara en nödvändig miljöåtgärd, beräkningar visar att omkring 355 000 kilo koldioxid kan sparas per år, utan det handlar också om att kunna korta ledtiderna rejält i arbetet, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Invigningen av färjeleden är mycket positiv och underlättar oerhört mycket för de som är beroende av denna typ av transporter. För övrig trafik kvarstår dock bristen på nord-sydliga förbindelser i Stockholm och Stockholms län. Utan den här typen av insatser riskerar den eftersatta infrastrukturen att kraftigt begränsa regionens och i förlängningen hela landets utveckling, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Om färjeleden Slagsta – Tyska botten

•Den nyöppnade färjeleden är ett samarbete mellan Trafikverket, Stockholms stad och Trafikverkets Färjerederi. Trafikverket är huvudman, Stockholms stad äger marken och upplåter gator medan Färjerederiet kör trafiken.

•Miljövinsten med den nya färjeleden blir stor. Om man räknar med att bränsleförbrukningen för dessa fordon är 10–15 liter per mil kan besparingen bli 355 000 kilo koldioxid per år.

•För åkeriernas del innebär färjan betydande besparingar när det gäller transportkostnader i tid och bränsleförbrukning.

•Just nu håller Essingeleden genom Stockholm på att renoveras och de tyngre dispenstransporterna får åka andra vägar. Det innebär långa omvägar eftersom antalet vägar där tyngre och skrymmande fordon får köra är mycket begränsat. Som längst måste fordonen åka till Kvicksund norr om Eskilstuna för att komma över Mälaren. Det kan bli en omväg på 250 km för att komma från södra Stockholm till norra delen av länet.

•Färjeleden är temporär och ska trafikeras under tre år. När renoveringen är färdig ska dispenstransporterna återigen trafikera Essingeleden.