29 april, 2011

KBV leder sjöövervakningsprojekt inom EU

Onsdagen 4 maj träffas politiska representanter från flera EU-länder för att diskutera de uppnådda resultaten i EU:s sjöövervakningsprojekt med namnet. Värd för mötet är statssekreterare Håkan Jevrell. EU-projektet MARSUNO – Maritime Surveillance in the Northern Sea Basins – syftar till integrerad övervakning av de Nordeuropeiska havsområdena. Svenska Kustbevakningen leder projektet.

Projektet pågår under 2010 och 2011. Totalt deltar 24 myndigheter från Sverige, Finland, Polen, Lettland, Litauen, Estland, Frankrike, Tyskland, Norge och Belgien.

Arbetet i projektet sker i arbetsgrupper inom följande områden:
– gränskontroll/-bevakning och polisiär verksamhet,
– sjötrafikövervakning,
– miljö- och räddningstjänst,
– fiskerikontroll,
– maritim lägesbild.

Arbetsgrupperna arbetar bland annat med att gemensamt lokalisera och definiera eventuella hinder för ökad samverkan och harmonisering, och för att förenkla informationsöverföring mellan länderna och sektorer inom EU.

Sverige representeras utöver Kustbevakningen av Tullverket, Sjöfartsverket, Polisen, Fiskeriverket, SMHI, SGU (Sveriges geologiska undersökning), Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Försvarsmakten.