29 april, 2011

Sjöfartsverkets vind- och vattentjänst i mobilen

Idag lanserar Sjöfartsverket en applikation för mobiltelefonen där man får tillgång till information om vindstyrka, vindriktning och vattenstånd. Uppgifterna, som är i realtid, kommer från ett 60-tal mätstationer runt Sveriges kust samt i Mälaren och Vänern. Applikationen ska gynna båtlivet och bidra till ökad sjö- och miljösäkerhet.

Informationen från mätstationerna samlas in för att tillgodose Sjöfartsverkets och sjöfartens behov av meteorologisk data (vind, vattenstånd, ström och sikt) på vissa strategiska platser i farlederna och runt kusterna. Nu gör vi den tillgänglig också på Smartphone.

Den version av ViVa-appen som lanseras är en testversion som kommer att vara gratis under 2011 och finnas tillgänglig på App Store samt Android Market.

Info: www.sjofartsverket.se

Kommentarer

Olof Malmlöf 16:57:55 2011-04-29

Och vi som kör Windows, Symbian, BlackBerry etc? Borde ju finnas en anpassad web-version oxå ..