29 april, 2011

Lätt att göra toalett på Lidingö

Den 28 april invigdes tömningsanläggningen Waterloo i Södergarnsviken. Anläggningen erbjuder att miljöklokt val för alla båtägare att på ett lätt och smidigt tömma sitt toalettavfall. Att släppa ut toalettavfall som sprids i hav och sjöar påverkar miljön negativt och försämrar badkvaliteten.

De båda moderata nämndordförandena Jenny Nilsson och Hans Barje tycker att det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för havsmiljön och höjer vattenkvaliteten. Lidingös alla båtägare är en viktig aktör som kan medverka till en bättre miljö.

– Med tömningsanläggningen Waterloo bidrar Lidingö stad med en miljöklok investering på ett tidigare eftersatt område. Waterloo är en viktig pusselbit i det ständigt pågående arbetet med att förbättra miljön och vattenkvaliteten. Det tror jag alla Lidingöbor uppskattar, säger en glad Jenny Nilsson (M), ordförande för tekniska nämnden i Lidingö stad.

– Det är bra att Waterloo nu kommit på plats. På så sätt kan äntligen alla båtägare tömma sitt toalettavfall utan dåligt samvete. Jag är säker på att Waterloo bidrar till bättre naturupplevelser både på havet och längs våra stränder runt ön, säger

Waterloo är en flytande tömningsanläggning för fritidsbåtar, belägen i Södergarnsviken med position: latitud N 59° 22′ 40.48475 och longitud E 18° 12′ 0.07360.

Waterloo rymmer cirka sex kubikmeter avfall. Anläggningen är inte beroende av el då den är utrustad med en handpump Den är enkel att använda och har en lufttät anslutning med ett kolfilter för att undvika lukter vid tömning.

Toalettavfall tillför fosfor- och kväveämnen som har en gödande effekt. Avfallet kan orsaka sanitära problem, eftersom det innehåller exempelvis E-colibakterier. Det kan ge upphov till både mag-, tarm-, öron-, näsa-, hals- och hudinfektioner. Smittan sker via sår eller genom att badande personer sväljer vatten.

I dagsläget finns inget förbjudet att mot att tömma toalettavfallet direkt i sjön. 2016 ska dock ett förbud mot tömning av toalettavfall från fritidsbåtar vara genomfört för hela Sveriges kust och insjöar. Redan idag finns drygt 100 anläggningar i hamnar som tar emot toalettavfall och Naturvårdverket har under 2009/2010 beviljat så kallat Lova-bidrag till byggandet av över 60 anläggningar.