29 april, 2011

Katastrofala siffror från ejderinventeringar

Katastrofala siffror från ejderinventeringarna ger upphov till många frågor. – Idag har vi för många frågor och för få svar, säger Gunnar Hjertstrand, Fältsamordnare för Projekt Levande Skärgårdsnatur. Kustfågelinventeringarna visar att ejdern fortsätter att minska och riskerar att försvinna från delar av Stockholms skärgård. Forskningsprojekt har startats för att se om svaret ligger i tiaminbrist som är en av teorierna kring minskningen av ejdern.

– Projekt Levande skärgårdsnatur kommer vara behjälpliga i forskningsarbetet framöver med viss provtagning och insamling av fakta och forskningsunderlag. Vi hoppas att inom en snar framtid kunna komma med svar som gör att trenden kan vändas i kommande års inventeringar.

Rapporten visar också andra intressanta resultat och trender när det gäller utvecklingen av djurlivet i Stockholms skärgård. Bland annat visar siffrorna att utvecklingen av populationen av skarv, havsörn och säl nu planar ut efter en längre period av ökning. De som har varit oroliga för utvecklingen kan därmed lugnas med att det nu ser ut som att naturen reglerar sig själv.

– Inga träd växer ända upp i himlen, naturen är självreglerande, bekräftar Gunnar Hjertstrand.

Lena Nyberg, VD för Skärgårdsstiftelsen, tycker att det är positivt att stiftelsen deltar aktivt i det förebyggande arbetet för en frisk natur i Stockholms skärgård.

– De resultat vi får fram i inventeringarna och arbetet med Levande skärgårdsnatur ger viktiga nycklar till forskarnas vidare arbete med att hitta öppningar i den problematik som påvisas, säger hon.

Info: www.skargardsstiftelsen.se