4 maj, 2011

Resarö Marina väljer Ekomarines Neptune Formula

Resarö Marina har beslutat att Ekomarines miljöanpassade båtbottenfärg, Neptune Formula är det enda alternativet om man som båtägare ska rengöra och förvara båten över vintern. Beslutet berör cirka 350 båtar och grundar sig på att skydda Resarö Marinas markytor, hamnbassäng och även övriga skärgårdsvatten från giftiga tungmetaller och kemikalier.

Från och med 2011 måste alla båtar som tas upp, rengörs och vinterförvaras hos Resarö Marina målas med den miljöanpassade båtbottenfärgen Neptune Formula. Övriga båtbottenfärger innehåller stora mängder tungmetaller och kemikalier, som är mycket skadliga för miljön i Östersjön. När skroven spolas och tvättas inför vinterförvaringen hamnar även dessa miljöfarliga ämnen i marken.

“Den enda färg på marknaden som är helt miljöanpassad är Neptune Formula. Den skyddar mot påväxt helt utan skadliga tungmetaller eller kemikalier. Färgen är dessutom skonsam för både mark och för vatten, vilket de andra alternativen inte kunde leva upp till”, säger Sven Johansson och Lasse Hesselberg ägare till Resarö Marina.

“Resarö Marinas beslut är ett steg i rätt riktning och en kvalitetsstämpel på att vår miljöanpassade färg är det enda alternativet för att hålla skärgården samt Östersjön ren från tungmetaller och kemikalier. Båtbottenfärger som innehåller koppar och zink är ett stort miljöproblem i Östersjön och det är positivt att olika myndigheter och ansvarstagande marinor nu uppmärksammar det.”, säger Jan Buckhöj, VD Ekomarine.

Genom ett så kallat förläggande har Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor ålagt samtliga marinor i Waxholm, Danderyd och Täby hur marinorna ska hand om det giftiga tvättavfallet, vilket också inkluderar destruktion av de farliga ämnena. Åtgärden måste godkännas av Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor och vara införd senast i och med upptagningen hösten 2011.