5 maj, 2011

Nordligt område för boende på vatten

Shipshapehomes i Sverige AB lämnade 4 maj in en ansökan till Skellefteå kommun om att få uppföra nio radhuslägenheter byggda i trä i Skellefteälven. Företaget har under fem år arbetat med utveckling av ett unikt koncept, Shipshapehomes, för boende på vatten och nu är allt klart för sjösättning. – Detta blir världens nordligaste fastighetsbildning på vatten, konstaterar Mikael Nilsson, vd för Shipshapehomes.

I Amsterdam och i Köpenhamn är det inte ovanligt med boende på vatten.

– Men i Sverige ligger vi ordentligt på efterkälken inom detta område. Det är egentligen bara i Stockholm som man satsat lite mer på boende på vatten, konstaterar Mats Allanson, marknadschef vid Shipshapehomes.

Han och Mikael Nilsson driver företaget som nu på bred front lanserar sitt koncept runt om i landet.

– Och det känns jätteroligt att få börja på hemmaplan, säger Mikael Nilsson.

Att bo på båt med lägenhetskänsla
– Betongskrovet byggs i enlighet med Bronorm 2002, vilket innebär att konstruktionen ska tåla att ligga i vatten i 100 år utan att tas upp, berättar Mikael.

Tanken är att de Shipshapehomes som ska byggas i Skellefteå ansluts till kommunalt vatten och avlopp.

– Men de kan också utrustas med tankar för färskvatten och spillvatten i avsett utrymme i skrovet, säger Mats.

Skroven kommer att byggas av Shipshapehomes samarbetspartner Norrlands Byggmontage AB i Skellefteå

Ekologiskt byggande
Överbyggnaden är av trä och byggs i moduler av Glommershus AB i Glommersträsk. Det handlar om en lågenergibyggnad, vilket betyder att energiförlusten är nära noll.

– Ekologiskt byggande genomsyrar vårt koncept och våra leverantörer använder genomgående byggmaterial och byggmetoder som ger små avtryck i den framtida miljön, säger Mikael.

Uppvärmningen sker genom vattenburen golvvärme, kopplat till en värmepanna, som har möjlighet att hämta 60-80 procent av värmen i kringliggande vatten alternativt anslutas till befintligt fjärrvärmesystem.

Vid designen av lägenheterna har Shipshapehomes haft stor hjälp av Design Västerbotten, ”sommardesignkontoret” dessutom har forskare vid Luleå tekniska universitet dragit sitt strå till stacken i utvecklingsarbetet.

– Forskarna är mycket intresserade av att studera hur boende på vatten fungerar i lite kärvare vinterklimat. Inom detta område har vi redan samlat på oss mycket kunskap och erfarenheterna visar att isbelagda vatten inte kommer att utgöra något problem för Shipshapehomes, berättar Mats.

Älvsbacka strand är förstahandsvalet
I Skellefteå vill Shipshapehomes uppföra nio radhuslägenheter fördelade på tre skrov där varje lägenhet blir omkring 60 kvadratmeter.

Var området för boende på vatten ska ligga är en fråga som Skellefteå kommun först måste behandla. Men Shipshapehomes har ett tydligt förstahandsval av plats.

– Helst vill vi att det blir på norra sidan av älven vid Älvsbacka strand. Lägenheterna skulle då synas från E4an och ligga intill höghusen i trä och träbron som nu byggs. Det skulle förstärka Skellefteås position som trästad, berättar Mikael.

Boende på vatten faller under plan- och bygglagen och kräver bygglov i enlighet med kommunens detaljplan. Strandskyddet regleras av miljöbalken och för boende på vatten krävs dispens från strandskyddet om det inte redan finns en dispens på planområdet från tidigare verksamhet.

– Vi hoppas kunna få alla tillstånd för att påbörja bygget av radhusen på vatten så snart som möjligt, säger Mats Allanson.

Shipshapehomes är övertygade om att det under de närmaste åren kommer att uppstå en ökad efterfrågan på boende på vatten.

– Vi arbetar intensivt med flera spännande projekt i Mälardalen som vi räknar med ska leda till konkreta byggen av Shipshapehomes, avslutar Mikael Nilsson.

Info: www.shipshapehomes.se