5 maj, 2011

Kolla batteriet inför båtsäsongen

Våren är äntligen här och somliga har redan hunnit placera båten i sitt rätta element. För dem som ännu är i full färd med förberedelserna inför den nya säsongen kan det löna sig att ta en extra titt på batteriet – och slippa onödigt krångel.

För det första bör man kontrollera om batteriet överhuvudtaget klarar ännu en säsong. Om batteriet har stått urladdat kan sulfateringen ha gett bestående skador som förstörda blyplattor. Polerna kan vara oxiderade. I värsta fall kan batteriet ha frusit sönder, och plasthöljet ha spruckit och syran läckt ut.

Efter att ha granskat att batteriet inte har några synliga defekter, bör man testa att det är fulladdat innan man påbörjar monteringen. Ett effektivt sätt är att använda sig av en batteritestare, som visar om batteriet bör laddas eller inte, och om det eventuellt är dags att köpa ett nytt. Man kan också använda sig av en vanlig voltmeter som mäter vilospänningen. Senast när den har sjunkit till 12,4 V måste batteriet laddas.

– Batteriet kan vanligtvis laddas utan problem, men om det har stått urladdat en längre tid är det inte helt riskfritt, eftersom det kan ha fått bestående skador som inte omedelbart kan ses. Man kan försöka ladda batteriet med en bra laddare, men om det inte har någon effekt blir man förmodligen tvungen att investera i ett nytt batteri, säger Christer Svensson, Senior Product Manager hos Exide Nordic, som producerar Exide- och Tudorbatterier.

Ett batteri som har överlevt vintern mår dessutom bra av lite extra omsorg för att bevara prestandan. Man kan rengöra det och smörja in polerna för att skydda dem mot oxidation. Om batteriet är öppningsbart kontrollerar man vätskenivån och fyller på med destillerat vatten vid behov.

En normal livslängd för ett batteri är cirka fem år, men det varierar beroende på hur mycket det används – och hur det sköts.

– Det lönar sig alltid att lägga lite extra tid på att underhålla batteriet så att det inte blir slitet i förtid. Man vill ju helst kunna njuta av sin lediga tid och inte behöva bekymra sig över ett batteri som krånglar, säger Christer Svensson.

Skötsel och drift
• Utsätt inte batteriet för extrema temperaturer. Det fungerar bäst i rumstemperatur. Värme och kyla försämrar batteriets funktion.

• Håll poler och kabelskor rena från beläggningar. Borsta bort oxider och smörj gärna in polanslutningarna med fett.

• Håll batteriet, och framför allt locket, rent och torrt. Fukt och smuts kan leda till krypströmmar som ökar självurladdningen.

• Hos ett batteri där propparna kan öppnas bör elektrolytnivån (syranivån) kontrolleras med jämna mellanrum och vid behov bör det fyllas på med batterivatten. I vissa batterier finns en markering som anger den nivå man skall fylla till. Finns ingen sådan markering är det lämpligt att syranivån ligger 10 till 15 mm ovanför plattorna. Fyll aldrig högre än så, eftersom syran då riskerar att svämma över i samband med laddning.

• Vilospänningen, alltså spänningen mellan polerna när batteriet är obelastat, är ett mått på batteriets laddningstillstånd. Ett fulladdat batteri har ca 12,7 V och det bör laddas senast när vilospänningen sjunkit till 12,4 V för att det inte skall ta skada.

Info: www.exide.nu