6 maj, 2011

Idrottsrörelsen och Coca-Cola städar 300 stränder

Förra året städade 82 idrottsföreningar 174 svenska stränder och lyckades samla in 41 621 kg skräp, vilket motsvarar 7 afrikanska elefanter. I år kommer Städa Sverige tillsammans med Coca-Cola att värna om havsmiljön genom att rensa 300 stränder från skräp samtidigt som de förbereder dem inför kommande badsäsong. Ribersborgs strand är första anhalt och städas den 4 maj av ishockeyföreningen Limhamn Limeburners HC.

300 stränder från Ystad till Haparanda kommer att städas från maj till augusti. Kuststädningen börjar tidigt på våren längs kusten för att hinna samla in de sopor som finns innan de driver ut till havs och skadar miljö och djur.

Ett exempel är en studie som visar att 98 % av stormfågeln, som äter allt den ser på ytan, har ett genomsnitt av 23 olika plastbitar i magen. Projektet rör sig sedan som en våg längs norrlandskusten. Skräpet kommer att miljösorteras, dokumenteras och vägas. Målet för årets städning är att samla in 55 ton skräp. Städa Sverige administrerar städningen i samarbete med Coca-Cola i Sverige.

Per Nilsson, forskare och lektor på Göteborgs Universitet välkomnar det arbete som föreningarna gjort på stränderna.

– Marint skräp är ett ökande problem globalt. Mängden skräp ökar både längs stränder och ute till havs. Att samla in skräp längs stränderna är inte bara en åtgärd för att förbättra strandmiljön. En stor del av det skräp som ligger på stränderna kommer att föras ut till havs igen, där det så småningom hamnar på havsbottnarna och påverkar den marina miljön. Skräp som bryts ner kan avge miljögifter till sediment och organismer. Skräp kan också leda till syrebrist i sediment.

Den enskilt största skräphögen som lämnats kvar på svenska stränder är pappersförpackningar, som står för nästan hälften av allt insamlat skräp. Hela 520 säckar, motsvarande 24 ton, pappersförpackningar samlades in under sommaren 2010, men förutom pappersförpackningar hittades även en del udda saker. Vid städningen utanför Trelleborg på Äspö Strand hittade föreningen ett kassaskåp och på Umeås stränder hittades en barnvagn. Vid Ljungviken i Umeå hade någon glömt kvar en studsmatta som var 4 meter i omkrets. Mest oväntad var kanske den sju meter långa sillval som hittades i Bohuslän.

Förutom att skräp smutsar ner omgivningen utgör skräp en fara för både natur, djur och människor. Nedbrytningstiden för skräpet är lång. En cigarrettfimps nedbrytningstid är tre år. En aluminiumburk bryts ned under 300 år, plast bryts ned under 400 år. Tuggummi finns kvar i upp till 25 år. Bara längs Bohuskusten samlas 5000 kubikmeter skräp varje år.

– Jag är väldigt imponerad av förra årets städning och det resultat som det gav. I år kommer betydligt fler stränder att besökas och än mer göras för den marina miljön. Jag är väldigt stolt över hur den svenska idrottsrörelsen tillsammans med Städa Sverige och Coca-Cola bidragit till att förbättra våra stränder och havet som helhet, säger Louise Karlsson, f.d. elitsimmare och ambassadör för Städa Sveriges strandprojekt.

Även i år är Coca-Cola samarbetspartner till Städa strand.

– Förra året var en stor framgång och vi är glada över att kunna utöka arbetet i år. Internationellt har Coca-Cola sedan många år engagerat sig i så kallade coastal cleanup-projekt i en rad olika länder som en del av sitt långsiktiga vattenmiljöarbete. Städa strand är ett utmärkt exempel på hur vi kan göra en miljögärning och samtidigt stödja idrottens ungdomsföreningar vilket går hand i hand med vårt lokala hållbarhetsarbete och vår satsning på en aktiv livsstil, säger Göran Holm, vd Coca-Cola Enterprises Sverige.

– Vi har fått positiv respons bland föreningar och även bland miljöexperter. Vi hoppas att kunna utveckla projektet denna sommar med målet att samla in städarnas vikt i skräp, säger Mats Wesslén, vd för Städa Sverige. Coca-Cola i Sverige tar sitt miljöarbete på stort allvar och jag är glad över att samarbetet fortsätter även i år, säger Mats Wesslén, vd för Städa Sverige.

Här kan du läsa mer om Coca-Cola Sveriges hållbarhetsredovisning: www.coca-cola.se/hallbarhet.pdf