9 maj, 2011

“Tillsatser från Liqui Moly håller vad de lovar”

Att erbjuda högeffektiva tillsatser är en självklarhet för den tyska specialisten på motorolja och tillsatser, Liqui Moly. Därför gav företaget det oberoende testinstitutet APL i uppdrag att utföra en rad tester på olika produkter. APL har nu bekräftat att tillsatser från Liqui Moly faktiskt minskar friktion och bränsleförbrukning. Testerna genomfördes på produkterna Cera Tec, Injection Cleaner och Super Diesel Additiv – med häpnadsväckande resultat.

APL är ett renommerat testinstitut i Tyskland som sysselsätter mer än 700 anställda och ansvarar för 145 motortestenheter. Vanligtvis testar APL motorer och motordelar för biltillverkare, därför var det många som blev förvånade när Liqui Moly tog kontakt med institutet. Liqui Moly var nämligen det första och hittills enda företaget på eftermarknaden som frivilligt bad APL om produkttester.

Cera Tec är en högteknologisk oljetillsats som innehåller mikroskopiska keramikpartiklar. Partiklarna skyddar motorn och reducerar friktionen. APL testade produktens slitageskydd. Under ökande belastning fick ett kugghjul driva ett annat tills en viss grad av slitage uppnåddes. En standardolja klarade sig upp till belastningsnivå fyra. Samma olja med Cera Tec klarade belastningsnivå nio. Detta resultat visar tydligt vilket utmärkt slitageskydd Cera Tec erbjuder. Motorn håller längre, risken för motorstopp minskar och tack vare minskad friktion reduceras även bränsleförbrukningen.

Injection Cleaner är en bensintillsats för rengöring av insprutningssystem och ventiler. För detta test lät man två motorer vara igång under 60 timmar. Den ena drevs med vanlig bensin och den andra med samma bensin med tillsats av Injection Cleaner. Under dessa 60 timmar bildades 0,3 gram avlagringar på varje ventil på den första motorn. Dessa avlagringar hade fortsatt att växa och hade till slut strypt motorn. Motorn med Injection Cleaner hade endast 0,03 gram avlagringar. I början av testerna var APL-ingenjörerna skeptiska och inte riktigt övertygade om produktens rengörande effekt. Nu använder de själva Injection Cleaner för att rengöra sina testmotorer.

Super Diesel Additiv är en bränsletillsats för rengöring av insprutningssystem och ventiler som liknar Injection Cleaner men som tagits fram speciellt för dieselmotorer. Under detta test lät APL en motor vara igång under 32 timmar med ett dieselbränsle innehållande en hög andel zink, eftersom zink påskyndar bildandet av avlagringar. Därefter lät man motorn vara igång i ytterligare 32 timmar med diesel plus Super Diesel Additiv. Även i detta fall var APL-ingenjörerna till en början skeptiska vad gäller produktens effektivitet, men ändrade sig ganska snabbt. ”Med denna produkt fungerar allt – och då menar vi allt – mycket bättre”, var kommentaren. Nu använder de själva produkten för rengöring av sina testmotorer.

– Testresultaten bekräftar det vi redan visste från andra oberoende tester och från bilförare, säger Ernst Prost, VD och ägare till Liqui Moly.

– Våra tillsatser hjälper faktiskt att minska friktion och slitage samtidigt som de bidrar till minskad bränsleförbrukning och ökar motorns livslängd.