10 maj, 2011

Råolja lastas ut från Göteborgs Hamn

För första gången i historien lastas råolja ut från Göteborgs Hamn. Oljan har mellanlagrats i ett underjordiskt bergrum och går nu vidare på export till världsmarknaden. – Det här är ett historiskt ögonblick för Göteborgs Hamn. Mycket få hamnar kan erbjuda mellanlagring och omlastning av råolja och vi är glada för att allt har gått så bra, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Tillsammans med lagringsbolaget Scandinavian Tank Storage har Göteborgs Hamn utvecklat affären som innebär att mindre tankfartyg från till exempel Ryssland och Nordsjön lossar råolja i det underjordiska bergrummet i Syrhåla, Torshamnen. Där mellanlagras den för att senare transporteras vidare med större fartyg till exempelvis Asien och USA.

Tidigare har råoljan, som nu omlastas i Göteborgs Hamn, lastats om i någon av de stora hamnarna på kontinenten, till exempel Rotterdam, eller ute till havs från fartyg till fartyg. Det senare kan innebära miljörisker, särskilt vid hårt väder.

– Omlastning av råolja till havs innebär miljörisker som vi nu slipper när det kan ske på ett tryggt sätt vid kaj i Göteborgs Hamn istället, säger Magnus Kårestedt.

I april förra året anlöpte de första fartygen för att lossa råolja till bergrummet, som fylldes upp, och nu lastas alltså råoljan ut.

– Cirkeln är sluten och vi kan konstatera att allt har fungerat mycket väl i alla led. Nu kommer bergrummet att fyllas upp igen med ny råolja i väntan på ny utlastning, säger Claes Jacobsson, vd för Scandinavian Tank Storage.

Piren i Torshamnen har försetts med en anläggning som renar och återvinner gaserna som uppstår vid lastningen av råoljan. Tack vare gasåtervinningen sker i stort sett inga utsläpp till luften eller havet. Andra investeringar som gjorts är nya rörledningar, pumpar och ett kontrollrum.