9 maj, 2011

Isabella Lövin invigningstalar i Havets Hus

Lördagen 21 maj inviger EU-parlamentarikern Isabella Lövin en ny utställning på Havets Hus i Lysekil. Utställningen berättar om det myller av liv som finns i våra hav men som också i vissa fall är på väg att försvinna. Samtidigt publicerar ArtDatabanken en ny volym om hajar, rockor och manteldjur i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

På Havets Hus visas livet i Västerhavet. Runt 100 arter finns att se och även några att känna på i klappakvarier. Färden börjar vid strandområdet och fortsätter genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna.

Alldeles i början av akvariet har ArtDatabanken nu skapat en spännande utställning havet – vår skattkammare, riktad till både stora och små. Här får man lära sig mer om det okända djurlivet under ytan, samt det arbete som pågår inom Svenska artprojektet med att kartlägga och tillgängliggöra den marina mångfalden. Under invigningsdagen medverkar flera artexperter. De kan svara på frågor om hajar och andra hotade fiskar samt övriga marina djur.

EU-parlamentarikern Isabella Lövin ska tala om hajarnas utsatthet och EU:s hajfeningsdirektiv. Hon är för många känd genom boken Tyst hav – jakten på den sista matfisken. För den fick Isabella Stora Journalistpriset 2007 i kategorin Årets berättare. Motiveringen löd: ”För hennes chockerande berättelse om vad människan gör med havet, och till vilket pris.”

Program 21 maj 2011
10.00 Utställningen ”Havet – vår skattkammare”
Johan Bodegård Chef för ArtDatabanken presenterar utställningen
Malin Strand presenterar den nya Nationalnyckelvolymen Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–broskfiskar Chordata: Branchiostomatidae–Chondrichtyes
10.30 Invigningstal och invigning
Isabella Lövin talar om hajarnas utsatthet och EU:s hajfeningsdirektiv.
13.00 Föredrag, aktiviteter och gästguidningar kopplade till utställningen.
Medverkande är illustratören Helena Samuelsson, hajexperten Charlott Stenberg samt ArtDatabankens biologer Malin Strand, Anna Karlsson och Mikael Svensson.

Mer detaljerat program annonseras på hemsidan www.havetshus.se. Där finns också bilder att hämta.

Fakta:
Om Isabella Lövin
Isabella Lövin är journalist och författare som sedan 2009 är EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna. Läs mer om Isabella Lövin http://isabellalovin.com/

Om Havets Hus
Havets Hus visar livet i Västerhavet, i huvudsak Skagerrak och Kattegatt. Över 100 djurarter finns i ca 40 akvarier varav ett tunnelakvarium som besökarna kan gå igenom. Många aktiviteter pågår under året som över 80 000 gäster tar del av. Bland annat märks och släpps egenuppfödda småfläckiga rödhajar ut i det fria varje sommar för att bidra till mer kunskap om arten. Havets Hus öppnade 1993 ägs av Lysekil Stadshus AB och som i sin tur ägs av Lysekils kommun. Läs mer om Havets Hus: www.havetshus.se

Om ArtDatabanken SLU
ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. Vi samlar in, utvärderar och lagrar information om Sveriges vilda växter, svampar och djur. Utifrån denna kunskap tas den nationella rödlistan fram. ArtDatabanken bevakar status för arter och naturtyper som är prioriterade inom EU. Hos ArtDatabanken drivs även Svenska artprojektet, inklusive bokverket Nationalnyckeln. ArtDatabanken är en del av SLU och en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten.

Rödlista 2010
Hur går det för arter som vargen, torsken och tornseglaren? Rödlistan är en redovisning av hur det går för Sveriges arter. Rödlistan tar upp vilka djur och växter som riskerar att försvinna från Sverige och varför de är hotade.

Svenska artprojektet och Nationalnyckeln
År 2002 fick ArtDatabanken uppdraget från riksdagen att kartlägga landets hela fauna och flora av flercelliga arter, genom inventeringar, taxonomisk utforskning av dåligt kända organismgrupper och framtagande av bestämningshandböcker. I satsningen ingår också ett omfattande stöd till de svenska biologiska museerna. Syftet är att göra kunskapen om de svenska arterna tillgänglig för svenska folket. Svenska artprojektet står på tre stadiga ben:

– Inventering av i första hand dåligt kända organismgrupper.

– Taxonomisk forskning om dåligt kända arter. Taxonomi är den forskningsgren som beskriver arterna och hur de är släkt med varandra.

– Det populärvetenskapliga referensverket “Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna”.

Läs mer om ArtDatabanken www.slu.se/artdatabanken

Foto: Fredrik Hjerling.