9 maj, 2011

Ny 34 m yacht brann upp hos Sunseeker

En helt ny 34 m lång yacht brann i fredags kväll upp vid sjösättningen vid Sunseekers varv i Poole Harbour i Dorset i södra England. Yachten skulle inom kort levereras till sin ägare i Mexiko, men den är nu helt förstörd och varvet måste bygga en ny. Båten var värd närmare 100 Mkr plus moms.

Det måste ha varit en enorm besvikelse för kunden, som hade specialbeställt denna en av Sunseekers största modeller. Den 34 m (112 fot) långa Sunseekern blev som sagt totalförstörd. Ingen människa kom dock till skada vid branden, som bekämpades av ett 50-tal brandmän.

Olkyckan inträffade vid 22-tiden på fredagen. Branden var våldsam med lågor på stundtals över 20 m höjd.

Branden startade som några enstala flammor som slog ut ur den imponerande båten. Snabbt blev den dock övertänd och på lördagen återfanns bara ett utbränt skrov vid kajen.

På engelska BBC:s hemsida finns en filmsekvense som visar den tragiska brandens förlopp: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-dorset-13321077