9 maj, 2011

Mer resurser till KBV:s operativa verksamhet

Kustbevakningen får mer resurser till sin operativa verksamhet. Verket bildar två regioner för sin verksamhet med ledningskontor i Göteborg respektive Stockholm samtidigt som två av fyra nuvarande kontor förändras. Generaldirektör Judith Melin fattade 9 maj beslut om ny regionindelning för Kustbevakningen. Den beräknas frigöra runt 19-20 Mkr för Kustbevakningens sjöburna operativa verksamhet.

Pressmeddelande från KBV:

De två regionkontor som förändras finns i Härnösand och Karlskrona. Beslutet innebär att det bildas två regioner, Norra regionen och Södra regionen, med regionledningar i Stockholm och Göteborg.

Varje regionledning har en ledningscentral och ett samverkanskontor som knyts till respektive regionledning. Samverkanskontoren placeras i Härnösand och Karlskrona. Den nya regionindelningen kommer att vara operativ från och med 1 oktober 2011.

Mer kustbevakning för pengarna
Målet med den nya indelningen är att få mer kustbevakning för pengarna. Genom att skapa två regioner med respektive ledningscentral och samverkanskontor frigörs 19-23 Mkr.

Effekter av ny regionindelning blir bland annat också ett effektivare nyttjande av resurserna, en förbättrad styrning och ledning och en förbättrad samverkan mellan regionerna. Regionförändringen är en del i ett större förändringsarbete som startade under 2009.

Individuella lösningar
− För personalen som i dag arbetar vid regionledningarna i Härnösand och Karlskrona kommer arbetsgivaren att söka bästa möjliga individuella lösning för varje anställd. Alla som blir berörda av den nya regionindelningen ska landa mjukt, poänterar generaldirektör Judith Melin.

Kustbevakningstjänstemän erbjuds i första hand arbete i den operativa verksamheten medan personal som inte har kustbevakningsutbildning erbjuds omplacering till vakanta eller nyinrättade befattningar. Individuella lösningar kan till exempel också vara utbildning, kompetensutveckling, matchning och coachning.

Vid huvudkontoret i Karlskrona kan anställda komma att beröras av så kallad kretsning och turordning. För den som blir berörd finns samma förutsättningar som för personalen vid regionledningarna i Härnösand och Karlskrona.

Info: www.kustbevakningen.se

Kommentarer

Olof Malmlöf 09:17:39 2011-05-10

Va bra! Mer resurser att jaga kriminella "fulla" båtförare! Toppen. Heja Kustbevakningen!