1 juni, 2011

Pampas Marinentreprenad köper höj- och sänkbar ponton

Pampas Marina AB expanderar inom affärsområdet marinentreprenad med förvärv av en unik höj- och sänkbar ponton. Pontonen har många användningsområden, som mobil torrdocka kan den torrlägga flytetyg med vikt överstigande 1000 ton, detta möjliggör säker och miljöeffektiva bärgningar. Flytande konstruktioner kan byggas ombord och senare sjösättas.

Större flytetyg kan enkelt torrsättas för underhåll, inspektion och reparation.

Class: +100 AN Pontoon
IMO no: 9298894
GT: 897
LOA: 57.00
Beam: 17.00
Trade area: North Sea and Baltic trade
Classific. Lloyd´s Register of Shipping

Marinentreprenadsavdelningens huvudsakliga verksamhetsområden:

• Uthyrning av pråmar och arbetsplattformar
• Bärgning och bogseringsuppdrag
• Isbrytning
• Byggnation, installation och reparation av hamnanläggningar
• Sjötransporter

Pampasgruppen har sitt säte i Solna och är mest känd för anläggningen Pampas Marina där verksamhet bedrivs i båt och varvsbranschen, såväl i egen regi som via ett 20-tal företag som är hyresgäster till Pampas Marina AB. Affärsområde marinentreprenad äger och verkar med två bogserbåtar, två större arbetsbåtar, ett tiotal pråmar samt tre kranar.

– Det finns ingen mobil ponton med den här kapaciteten i Östersjön, det känns mycket bra inför vår fortsatta satsning på entreprenadverktyg till sjöss, säger Christoffer Bergström, ansvarig för affärsområde marinentreprenad.

– Vi märker att efterfrågan på flytetyg är stor i samband med alla de infrastrukturprojekt som planeras. En ponton med den här kapaciteten underlättar för såväl transporter som byggnation, säger Roger Alm VD för Pampas Gruppen.

Info: www.pampas.se