31 maj, 2011

Volvo Penta IPS på turné runt Östersjön

Volvo Penta tar en av sina testbåtar på en månadslång turné i Östersjön. Syftet är att visa fördelarna med drivsystemet IPS. Under turnén kommer Volvo Penta att besöka återförsäljare och demonstrera fördelarna med IPS-systemet för kunder, press och andra intresserade. En av etapperna går till St Petersburg i Ryssland, där båt och drivsystem kommer att visas på IMDS, den internationella marina försvarsutställningen.

Båten på turnén är en PTA80 som i vanliga fall används av Volvo Pentas Test Center på Krossholmen utanför Göteborg. PTA80 är 22 meter lång och drivs av dubbla IPS1050 på 800 hk vardera. Deplacementet är på 33 ton och toppfarten cirka 30 knop.

Miljöfokus
Volvo Penta IPS ger en radikal sänkning av avgasemissionerna. Motorerna uppfyller de mest omfattande miljökraven: IMO Nox, EU IWW, EPA steg 2 samt även det kommande EPA steg 3.

Men den främsta miljöfördelen är att Volvo Penta IPS sänker bränsleförbrukningen med omkring 30 procent jämfört med inombordare och rak axel. Detta innebär en 30-procentig minskning av koldioxidutsläppen. Volvo Penta IPS fina miljöprestanda ligger helt i linje med det stora miljöfokus som finns kring Östersjön.

Sju hamnar besöks
Turnén kommer att besöka sju hamnar under turnén. I varje hamn kommer Volvo Penta att presentera IPS, genomföra en demonstration och även låta besökarna provköra båten. Värd för arrangemangen i hamn är det lokala Volvo Penta Centret. Varje Volvo Penta Center är en specialiserad marin kommersiell återförsäljare och är en viktig del av Volvo Pentas serviceorganisation med ansvar för ett flertal mindre, fristående återförsäljare i sin region.

IMDS i St Petersburg
Den 28 juni lägger Volvo Penta till i St Petersburg för att delta i den internationella marina försvarsutställningen IMDS – en av världens viktigaste marina mässor. Volvo Penta satsar på att visa IPS eftersom det är ett mycket attraktivt system för patrull- och bevakningsbåtar. IPS ger höga prestanda och utmärkta manöveregenskaper med 30 procent lägre bränslekostnader. PTA80-båten kommer att finnas på plats för provturer och i montern visar Volvo Penta en IPS-demoenhet.

Webb, blogg, osv
I takt med tiden kommer turnén i Östersjön att vara väl dokumenterad på Internet. Förutom dagbok och foton kommer besökaren även att kunna följa båtens prestanda: tillryggalagd sträcka, bränsleförbrukning, medelhastighet osv. Bloggen öppnar den 16 juni och nås via www.volvopenta.com

Fakta
Båttyp: PTA80
Ägare: Volvo Penta Test Center
Längd ÖA: 22 meter
Bredd: 5,2 meter
Motorer: 2×800 Hk Volvo Penta IPS1050
Deplacement: 33 ton
Toppfart: 33 knop

Rutt:
16 juni Göteborg – 20 Simrishamn – 22 Stockholm – 28 St Petersburg – 7 juli Helsingfors – 11 Gdansk – 14 Kiel – 15 Göteborg.