9 juni, 2011

39 hamnar och 33 stränder hissar Blå Flagg

Runt om i Sverige hissar i år 72 hamnar och stränder den blå flaggan, bland dessa är det två nya hamnar och en ny strand. Den internationella miljömärkningen Blå Flagg delas ut av Stiftelsen Håll Sverige Rent och står för en ren, säker och turistvänlig anläggning.

Bland de hamnar och stränder som tilldelats miljömärkningen Blå Flagg i Sverige i år finns det två nya hamnar, Arkösunds gästhamn och Norrtälje gästhamn samt en ny strand, Svalnäsbadet utanför Lidköping.

– Blå Flagg är den enda miljömärkningen av sitt slag för hamnar och stränder, säger Henrik Alsén, tf projektledare på Håll Sverige Rent. För att få Blå Flagg måste stränderna uppfylla ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service, den egna miljön och miljöinformation till besökare. Även hamnarna ska ha en hög säkerhetsstandard, erbjuda god service, arbeta aktivt med sin hamnmiljö, erbjuda miljöinformation till besökare och vattnet ska vara rent och fritt från exempelvis oljespill och skräp.

För några stränder har införandet av det nya badvattendirektivet 2006/7/EG gjort det svårare att bli godkända. Det nya är att man bedöms på provtagningsserier över fyra år till skillnad mot tidigare då endast resultaten från året innan räknades. För de som har frekvent varierande provresultat blir det svårt att bli godkända något år alls enligt det nya direktivet medan för de som har relativt stadiga resultat innebär det att man inte döms bort från ena året till nästa på enstaka dåliga prover.

– Dessutom öppnas dörren för fler nya bad att börja arbeta med Blå Flagg eftersom många bad i
Sverige uppnår Blå Flagg-kravet ”Utmärkt” vatten enligt det nya direktivet, säger Henrik Alsén. Blå Flagg är en internationell miljömärkning för hamnar och stränder och drivs internationellt av FEE, Foundation for Environmental Education. Håll Sverige Rent administrerar miljömärkningen i Sverige. I år hissas cirka 3400 flaggor runtom i världen. Sverige är ett av 40-tal länder, både inom och utanför Europa, där strand- och hamnbesökare kan välja en anläggning med Blå Flagg och därmed försäkra sig om att den har en viss standard. Blå Flagg-säsongen invigs den 5 juni på Världsmiljödagen.

En lista på samtliga 72 hamnar och stränder som i år får Blå Flagg finns att läsa på webbplatsen http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=41