13 juni, 2011

Båtolyckorna ökar enligt If

Båtskadorna har ökat med 18 procent de senaste fem åren, enligt siffror från försäkringsbolaget If. Snabbare båtar i kombination med bristande kunskaper är en förklaring till att fler båtar skadas. Ett sätt att minska olyckorna kan vara krav på förkunskaper. En stor majoritet vill införa båtkörkort.

Båtsäsongen kommer allt närmare och många svenskar längtar ut på sjön. Men båtfärderna innebär allt oftare kollisioner och andra incidenter där båtarna skadas. Statistik från If visar på en ökning av båtskadorna med 18 procent mellan åren 2006 och 2010. Oftast inträffar de i samband med förtöjning och vid trängsel.

– Det har blivit vanligare att folk direkt köper en stor, dyr och snabb båt, utan att långsamt lära sig båtliv. Att ha båt kräver både tid och omdöme, säger Dan Falconer, båtexpert på If.

Bristande kunskaper om båtliv kan vara en bidragande orsak till kollisioner. Många vill se högre förkunskapskrav för att ge sig ut på sjön. Enligt en ny undersökning från If vill en stor majoritet, 82 procent, att det införs båtkörkort för en del båtar. Nära hälften, 46 procent, vill ha körkortskrav för alla båtar.

– Det finns ett starkt folkligt stöd bakom idén med ett båtkörkort. Jag tror att många vill vara säkra på att alla båtförare man möter ute i skärgården har den kunskap som behövs. Idag kan vem som helst ratta en tung och snabb båt, vilket kan vara förenat med livsfara om man inte har rätt kunskap, säger Dan Falconer, båtexpert på If.

Skador per 100 båtar:
2006 2007 2008 2009 2010
2,16 2,17 2,61 2,49 2,55
Ökning 2006 – 2010 = 18,1 %

Undersökningen:
” Tycker du att det borde finnas någon form av körkort för båtar?”
Ja, för alla båtar 46 %
Ja, men bara för
fritidsbåtar som är
större än 10 m 16 %
Ja, men bara
för motorbåtar 5 %
Ja, men bara för
motorbåtar som går
snabbare än 15 knop 15 %
Nej 9 %
Vet ej 9 %
Undersökningen gjordes av YouGov i mars 2011 med 3 644 svarande.

Info: www.if.se

Kommentarer

Olof Malmlöf 17:46:26 2011-06-13

Skulle nog vilja syna den statistiken! I den officiella minskar olyckstillbud både reellt och relativt sett. Vid en djuplodande analys gjort av Kryssarklubben för något år sedan såg man ingen som helst korrelation mellan "ökade" olyckor p.g.a snabba båtar. Mest behövande är ekor och seglare. Kanske ingen kostnad för IF. Regieringen har dödat körkortsfrågan och det är helt rätt!