17 juni, 2011

Kul på Havets Hus i Lysekil

Under 2011 kan den som besöker Havets Hus bland annat att få se och känna på en avgjutning av sillkungen, se och känna på våra djur i klappakvariet, gå torrskodd bland hajar och torskar i tunnelakvariet samt åka på sälsafari i Lysekils vackra skärgård. Färden börjar vid strandområdet och fortsätter genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna.

Över 100 olika bohuslänska djurarter visas och guidningar, matningar och olika filmvisningar varvar varandra i dagsprogrammet. Några barn kommer att uppleva bästa sommarminnet på Hav & Landlägret, som genomförs både på Havets Hus och Nordens Ark. För andra barn är det strandskolan som kommer att ge dem minnen och kunskap för livet.

Dagsprogram 13 juni – 21 augusti 2011
10.00 Entrén öppnar
11.00 Visning vid klappakvariet
12.00 Guide i akvariet
13.00 Filmvisning
14.00 Matrunda
15.00 Guide i akvariet
16.00 Visning vid klappakvariet
17.00 Filmvisning
17.30 Entrén stänger

Havsmonster nu med sillkung
I maj 2010 flöt en sillkung i land i Bovallstrand och hittades av Kurt Ove Eriksson. Han ringde Havets Hus och akvarietekniker Roger Jansson som blev eld och lågor över fyndet. Tack vare detta unika fyndet och ett aktivt pressarbete spreds nyheten över världen. I utställningen finns ett axplock av artiklar från världens alla hörn. Sillkung är en unik fisk och räknas som världens längsta benfisk. Den kan troligtvis bli över 11 meter lång. En avgjutning av sillkungen är nu infogad i havsmonsterutställningen. Modellen är skapad av Bo Wessman.

Havet har alltid eggat människors fantasi. Det till synes oändliga blå vattnet med de stora oåtkomliga djupen där vad som helst kan gömma sig, har varit grogrunden för många skrönor. Kraken, midgårdsormen, sirener och havsgalten är alla mytiska havsmonster från olika delar av världen. Till och med Gullmarsfjorden har sin egen myt – Sjöormen i Gullmarn! Havsmonster har funnits nästan lika länge som det funnits djur på jorden! Men de har sett olika ut från tid till annan. På Havets Hus får du under 2011 lära känna några verkliga och mytiska havsmonster, trovärdigt återgivna i modeller och bilder.

Havet – vår skattkammare
Precis i början av akvariet har ArtDatabanken skapat en spännande utställning Havet – vår skattkammare, riktad till både stora och små. Utställningen berättar om det myller av liv som finns i våra hav men som också i vissa fall är på väg att försvinna. Här får man lära sig mer om det okända djurlivet under ytan, samt det arbete som pågår inom Svenska artprojektet med att kartlägga och tillgängliggöra den marina mångfalden.

Det händer mera
Som vanligt finns en bangolfbana om livet i västerhavet samt sälsafariturer, varje dag mellan den 27 juni och 14 augusti, med avgång från Havets Hus brygga kl 13.

Havets Hus bidrar till ökad kunskap om småfläckig rödhaj
4 juli släpps Havets Hus egenuppfödda småfläckiga rödhajar ut i havet utanför Havets Hus. Det är upptakten till Västerhavsveckan i Lysekil. Läs mer på www. Vasterhavsveckan.se.
Bilder kan laddas ner från hemsidan www.havetshus.se eller kontakta Havets Hus.

Havets Hus i Lysekil AB
Havets Hus öppnade sommaren 1993. Verksamheten organiserades som egen förvaltning under kommunstyrelsen. År 2005 övergick verksamheten till det kommunägda bolaget ”Havets Hus i Lysekil AB”. Havets Hus i Lysekil AB ägs av Lysekil Stadshus AB som i sin tur ägs av Lysekils kommun. Bolaget driver publikt havsakvarium i Lysekils kommun med verksamhet som har en naturlig anknytning därtill. Ändamålet är att visa och lära om den marina världens djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet Västerhavet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vända sig till olika besökskategorier såsom skolelever samt aktivt medverka i marknadsföring och turismutveckling för Lysekils kommun.

Om akvariet
Havet och dess djurliv väcker beundran och förundran hos många människor. Vissa djur har vackra färger, andra byter kön och någon har tänder i magen. På Havets Hus finns över 100 fascinerande arter, från småfläckig rödhaj till död mans hand. Alla hemmahörande eller på besök i Västerhavet.

Akvariet erbjuder många spännande upplevelser. Färden börjar vid strandområdet och fortsätter genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna. Känn på sjöstjärnor och eremitkräftor i klappakvarier, lär lekfullt på Havets Hus strandskola, inspireras av en guidad tur, se dykare som matar djuren och delta i olika temadagar. Utbudet av aktiviteter varierar under året.

Inom Havets Hus finns sammanlagt 40 akvarier. Från det största, tunnelakvariet som innehåller 140.000 liter saltvatten, till de minsta som rymmer 70 liter. I tunnelakvariet går Du torrskodd, omgiven av vatten, bland pigghaj, torskar, havsålar m.fl.

Vattnet till Havets Hus tas in kontinuerligt från Gullmarsfjorden på 32 meters djup. Saltvattnet, 30 -33 promille, är här av mycket god kvalité. Det vill säga med god syresättning och fritt från föroreningar. Detta är en förutsättning för att fiskarna och djuren skall må väl.

Havets Hus bedriver också uppfödning, märkning och utsättning av rödlistade småfläckig rödhaj (pga kunskapsbrist) samt är med i ett forskningsprojekt kring återetablering av stationär torsk i fjordarna på västkusten.

Info: www.havetshus.se