17 juni, 2011

Bohuslän går i bräschen för paketerad kulturturism

Ökad förståelse för socialt arv och kultur. Att besöka historiska platser, kulturella sevärdheter, speciella evenemang, festivaler eller museer och andra kulturinstitutioner har alltid varit en del av den turistiska upplevelsen. Det har också alltid funnits turister som rest till destinationer med målsättningen att få en djupare förståelse för platsens sociala arv och kultur.

Upptäcka det unika och särskiljande. Ur turismens perspektiv har kulturen utvecklats till att bli en av de viktigaste besöksanledningarna. Kulturintresset har dessutom trängt ner i åldrarna. Och upptäckarglädjen bara ökar. Regionens kulturutbud ger turismens företrädare en chans att visa upp det unika och särskiljande som ryms i vår regions kulturutbud. Det ger turismen en möjlighet att paketera och tillgängliggöra regionens rika utbud av konst, kultur, historia och traditioner i kombination med övernattningsmöjligheter, restaurangbesök och aktiviteter.

– De institutioner och platser som har att vårda och bevara, men också synliggöra och förklara vårt kulturarv och dess olika uttryck är nyckelaktörer i denna vision om kulturen som reseanledning, säger Benita Nilsson, marknadschef på Nordiska Akvarellmuseet och styrelseledamot i Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.

– Vi har träffats i ett nätverk för att diskutera utveckling av kulturprodukter, hur man kan förnya sitt utbud, komplettera det med aktiviteter och göra det lättillgängligt för besökaren. Tillsammans arbetar museerna nu vidare på att ta fram ett allt bredare utbud som kan ingå i olika former av paketerade resor.

– För att säkerställa att produkterna är marknadsanpassade sker arbetet i nära samarbete med researrangörer och andra experter på reseproduktion, säger Gunilla Mitchell, VD Västsvenska Turistrådet. Det arbetssätt som etableras av nätverket skall sedan användas för att hjälpa andra museer i regionen att förnya sitt utbud och nå ut på marknaden med sina produkter.

Info: www.vastsverige.com