27 juni, 2011

Premiär för internationell miljömärkning av Östersjötorsk

Nu har det svenska torskfisket fått en global miljömärkning och godkänts enligt reglerna för Marine Stewardship Council (MSC). Det är en god nyhet inför sommaren då Östersjöns miljösituation totalt sett fortfarande är svår. Senare i höst kan svenska konsumenterna hitta miljömärkt Östersjötorsk i handeln.

– Nu kan vi fira en svensk Östersjöseger. Att torsken på tio år gått från ett hårt överfiskat bestånd till ett MSC-certifierat fiske, är en stor framgång. Både torsken, yrkesfiskarna och konsumenterna är vinnare genom att fisken får en tydlig spårbarhet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWF har under lång tid envist drivit frågan om hållbart torskfiske och ett balanserat ekosystem i Östersjön. Att se ett bestånd vända från nära kollaps på grund av överfiske, illegalt fiske och dålig förvaltning till att bli certifierat är en stor seger. Nu är det viktigt att den långsiktiga förvaltningen fortsatt grundar sig på vetenskaplig information och att den gemensamma fiskereformen går i hållbar riktning.

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell organisation som arbetar tillsammans med fiskets organisationer, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för ett långsiktigt hållbart fiske. Fisket bedöms bland annat med avseende på redskapens utformning och hur förvaltningen bidrar till att långsiktigt säkra fiskens lek och tillväxt.

Fisk fångad enligt MSCs certifiering får märkas med organisationens miljösymbol (en fisk med texten MSC) och den kan spåras från båt till tallrik. Symbolen är redan etablerad i många länder i Europa och kännedomen i Sverige har dubblats de senaste åren. I Sverige känner 25 procent av konsumenterna till den.

Danmark och Sverige är nu klara med sin certifiering av torsk i östra Östersjön. Näst på tur är fisket i Tyskland. Innan konsumenterna kan köpa MSC-märkt torsk i butikerna krävs att grossister och fiskproducenter genomgår spårbarhetscertifiering i hela kedjan.

– Den inslagna vägen med långsiktig förvaltning av torsk i Östersjön måste fortsätta och även omfatta andra arter som sill och skarpsill. Bestånden och miljöcertifieringen måste säkras liksom ett mer långsiktigt ekonomiskt fiske för yrkesutövarna och goda fiskval för konsumenterna, säger Inger Näslund, marinbiolog och expert på fiskefrågor på WWF.