27 juni, 2011

Dags att lämna in ansökan till GYS

Det är dags att lämna in ansökan till GYS – Gaff Yacht Society- för dem som vill ta del av stipendiet GYS Stiftelses stipendium för bevarande av äldre båt- & riggtyper.

GYSS stipendium om för närvarande 10 000 kr har delats ut under de senaste 20 åren till en segelbåt som uppfyller kriterierna:

 Äldre, kulturhistoriskt intressant segelbåt av trä eller annat byggnadsmaterial

 Äldre segel- & riggtyper

Detta innebär att den som innehar en segelbåt som ägaren anser uppfyller ovanstående två enkla kriterier har möjlighet att söka detta stipendium till sin klenod.

GYSS stipendium delas ut varje år under Gaff Yacht Society’s gåsmiddag, som naturligtvis infaller så nära Mårten som möjligt. Det innebär att Stipendiet delas ut vid Gåsmiddagen den 12 november i år.

För att ansökningarna ska kunna behandlas på bästa sätt, med besiktning, intervju med ägaren, och genomgång av utfört eller planerat arbete måste ansökan vara inlämnad till GYSS ordförande:

Sven Matton, Lostigen 68, 139 40 Värmdö,
senast den 1 oktober 2011.

Ansökan måste innehålla en beskrivning av segelbåten (gärna med foto), ägarlängd (såvitt som möjligt), samt gjorda och planerade restaurationer.

Bilden: 2010 års Stipendiat R8 S40 Skum.