6 juli, 2011

Norrtälje Segelsällskap vinner sugtömningsstation

Ska vi skita i Östersjön? Det tycker inte Världsnaturfonden WWF, Svenska Båtunionen och Renthav som arrangerat en tävling bland landets båtklubbar. Första pris är en sugtömningsstation värd 100 000 kronor som den 7 juli delas ut till vinnaren Norrtälje Segelsällskap. Snart kan klubben erbjuda båtar att tömma sitt avlopp på land och bidra till att minska övergödningen i Östersjön.

Under våren har WWF, Svenska Båtunionen och Renthav lanserat en tävling för att få landets båtentusiaster att ta hand om sitt toalettavfall och inte tömma det i havet. Avfallsvatten bidrar till övergödningen som är det enskilt största hotet mot Östersjön. Orenat avfallsvatten är för algerna som socker är för människan. Det är näring i en väldigt ren form som tas upp snabbt av tillväxande alger. Skärgårdarnas kobbar, skär och grunda vatten, där båtlivet är som störst, är extra känsliga för föroreningar.

– Problemet med avfallsvatten från fritidsbåtar är att de sker under en kort del av året och på en begränsad yta, säger Mattias Rust, sjöfartsansvarig på WWF.

I kust- och skärgårdsområdena med sina unika ekosystem är vattenutbytet långsammare och det tar längre tid att byta ut dåligt vatten än i öppna havet. Utsläppen sammanfaller dessutom i tiden med algblomningarna. Fritidsbåtarna står för en mycket liten andel av övergödningen men betydelsen och ansvaret får inte underskattas.

– Här finns verkligen möjligheter för den enskilde att göra en skillnad för Östersjöns miljö. Genom att tömma sina toaletter i tömningsstationer eller använda toaletter i land kan båtentusiasten minska sin miljöpåverkan, säger Hans W Berglund, generalsekreterare på Svenska Båtunionen.

Transportstyrelsen arbetar med att ta fram ett förbud för utsläpp av avfallsvatten från fritidsbåtar. Det kommer troligen att träda i kraft i södra Sverige 2014 och i norra Sverige två år senare. I Finland har det däremot länge varit förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall i havet. Där använder man sig i stor utsträckning av sugtömningsstationer.

Tekniken bygger på en användarvänlig, energisnål och driftsäker vakuumpump.

– Den är byggd för att klara både salt och sött vatten i ett nordiskt klimat, säger Frederik Sahlin från organisationen Renthav som skänkt anläggningen.

Foto: Foto: Germund Sellgren/WWF och WWF/Renthav.