15 augusti, 2011

Familjeeskader i Blekinge

BBF (Blekinge Båtförbund) har haft sin sedvanliga ”vartannatårs” familjeeskader i Blekinge skärgård, i år med start i Hörvik på Listerlandet och avslutning i Karlskrona gästhamn.Trevlig gemenskap och mysiga strandhugg genomfördes under resans gång.

Studiebesök genomfördes på Kungsholms fort i Karlskrona kommun, vilket var nog det mest uppskattade hamnbesöket.

Guidning av Fortadjutanten Lennart Larsson, genom tiderna o utvecklingen av Sveriges försvar med inriktning på det marina, genomfördes på ett förnämligt och lärorikt sätt. Likaså berördes det nya systemet för anställning inom försvaret av sjömän och soldater.

Eskadern avslutades med ”Blekinge Båtförbunds Song Contest”, nytt för denna gång, fortsättning följer säkert. Inget av bidragen kommer att officiellt publiceras men säkert är, att kommer TV:s ”Körslaget” till Blekinge då får övriga Sverige se upp för konkurrens.

Eskaderledningen tackas för väl genomförd eskader.

Lars Erik Blomqvist

Bilden: Deltagarna i familjeeskadern i Blekinge på Kungsholms fort. Foto: Lars Erik Blomqvist.