11 juli, 2011

Nytt samarbete underlättar fartygsanlöp i Göteborgs Hamn

Snabbare, enklare och grönare fartygsanlöp. Det är målet med ett nytt samarbete mellan Sjöfartverket och Göteborgs Hamn. Samarbetet ska gynna kunderna och en säker och hållbar sjöfart genom effektiva processer och ett innovativt arbetssätt. Nu startar samarbetet på allvar. Göteborgs Hamn är Nordens största hamn med cirka 12 000 fartygsanlöp om året.

Vid varje anlöp är många aktörer inblandade. Fartyget behöver till exempel ha kontakt med Sjöfartsverket för att få information om trafiksituationen i hamnen samt för att beställa lots. Fartyget behöver också kontakta Göteborgs Hamn för att få information om kajläge, beställa kringtjänster med mera.

Nu har Göteborgs Hamn och Sjöfartverket beslutat sig för att under en testperiod samlokalisera dessa tjänster i Amerikaskjulet, där Göteborgs Hamnbolag sitter sedan början av april. I praktiken innebär det att Sjöfartsverkets sjötrafikinformation, VTS-centralen, och lotsbeställningen flyttar ihop med hamnens fartygsplanering, Port Control.

– Genom att sitta tillsammans hoppas vi kunna förbättra och effektivisera anlöpsprocessen ytterligare. Våra kunder kommer att tjäna på ett fördjupat samarbete, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Samarbetet innebär också en miljövinst eftersom fartygen kan trafikledas tidigare och på så sätt anpassa hastigheten efter trafiksituationen i hamnen.

Sjöfartsverket har sedan några månader tillbaka satsat på Göteborg som en knutpunkt för sin verksamhet.

– Vår satsning i Göteborg öppnar dörrarna för helt nya lösningar och samarbetsformer där kundens behov ska vara utgångspunkten. Målet för oss är att fartygen ska uppleva ännu större trygghet och effektivitet vid både in- och utsegling, säger Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör för Sjöfartsverket.