14 juli, 2011

Ny fiskeripolitik avgör om havsmiljön ska kunna räddas

På onsdagen presenterade EU-kommissionen ett förslag till reform av EU:s fiskeripolitik. Reformen är helt avgörande för huruvida trenden med kollapsade fiskbestånd, katastrofal förlust av biologisk mångfald och usel lönsamhet för den hårt subventionerade fiskenäringen ska kunna vändas.

– Flera av EU:s mest inflytelserika fiskenationer, med Spanien, Frankrike och Italien i spetsen, motarbetar att miljöhänsyn är en del i fiskepolitiken. Sverige måste göra allt i sin makt för att stärka EU-kommissionens reformförslag så det inte urholkas av Spanien och dess allierade, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

EU- Kommissionens reformförslag lanseras samtidigt som forskare varnar för att många fler kommersiella fiskbestånd riskerar kollaps inom bara några år. Kommissionen konstaterar att den största orsaken till utarmningen av Europas hav är att överkapaciteten; idag kan fiskeflottan fånga två till tre gånger mer än vad fiskbestånden tål. Ambitionen är att kunna återställa fiskbestånden till livskraftiga nivåer till 2015, men i dess nuvarande utformning kommer förslaget misslyckas med att nå ett sådant mål. Orsaken är att det nästan helt saknar konkreta åtgärder för att minska storleken på fiskeflottan – den enskilt viktigaste åtgärden för att få bukt med överfisket och öka lönsamheten.

– För att minska överfisket föreslår EU-kommissionen ett marknadssystem där fiskefartyg över 12 meter får handla med fiskekvoter. Vi tror inte att det räcker för att minska överfisket, säger Jan Isakson.

– Tyvärr innebär dagens förslag att de största och ofta mest destruktiva aktörerna kommer att kunna köpa upp fiskekvoterna, och därmed koncentreras fisket till de minst hållbara fiskeföretagen. För att nå de ambitiösa målen måste de mest miljövänliga fiskeföretagen få företräde.

– Sveriges regering har ett ansvar att inom ramen för reformen driva frågan om att förenkla möjligheten att etablera marina reservat, samt förtydliga sambandet mellan miljö och fiske.

Greenpeace efterlyser flera skärpningar i förslaget för att målen ska kunna nås:

•Bindande mål för hur mycket respektive lands fiskeflotta måste minska.
•En lagstadgad begränsning som gör att fiskekvoterna inte får sättas högre än vad forskarna rekommenderar, precis som i USA.
•Hållbarhetskriterier som säkerställer att de yrkesfiskare som tar god hänsyn till havsmiljön, t ex undviker bottentrålning, får företräde till fiskekvoter i marknadssystemet. På så vis ökar hållbarheten samtidigt som fiskeflottan koncentreras.

EU:s totala fiskefångst är den tredje största i världen, efter Kina och Peru. EU:s industriella fiskeflotta fiskar nu över hela världen eftersom Europas egna fiskebestånd kollapsat. Europeiska kommissionen uppskattade i juni att 62 procent av fiskebestånden i Atlanten är överfiskade, siffran för Medelhavet ligger på 82 procent. En Världsbanksrapport från 2009 visar att överfisket i världen kostar mer än 32 miljarder euro i förlorade inkomster och vinster varje år.

Foto: Greenpeace.